پنجشنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
FA - EN

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 962 12 بهمن 1396 کلیک ها: 413
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 25 بهمن 1396 کلیک ها: 1056
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 884
علوم تغذیه ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1494
علوم تغذیه ورودی 961 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1695
علوم تغذیه ورودی 952 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1691
علوم تغذیه ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 1592
علوم تغذیه ورودی 942 10 بهمن 1396 کلیک ها: 1436
علوم تغذیه ورودی 941 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1298
علوم آزمایشگاهی ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1516
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 21 بهمن 1396 کلیک ها: 2112
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1769
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1968
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1897
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1792