دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

نام و نام خانوادگی نیمسال ورود سال فراغت از تحصیل محل اشتغال /ادامه تحصیل در مقطع ارشد عکس
زهرا خراسانچی مهرماه 90 شهریور 94 علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مینا صفری بیدختی مهرماه 90 شهریور 94 علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شبکه بهداشت مشهد
لیلا سادات بهرامی مهرماه 90 شهریور 94 علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران
شبکه بهداشت مشهد
فاطمه رحمانی مهرماه 90 شهریور 94 بیمارستان پورسینا آشخانه
نیلوفر نصیری مهرماه 90 شهریور 94 در مرکز بهداشت پاکدشت تهران
مهسا نعیمی مهرماه 90 شهریور 94 مرکز بهداشت انصار طبرسی شمالی مشهد
فائزه عباسی مهرماه 90 شهریور 94 مرکز بهداشت سلمان فارسی مشهد
خدیجه غفوری مهرماه 90 شهریور 94 کلینیک خصوصی کرمان شهرآورد
نادیه حاجی زاده مهرماه 90 دی 94 مرکز بهداشت خیام مشهد
آزاده سنجردی مهرماه 90 شهریور 94 مرکز سلامت جامعه بافتی مشهد
منا شیری بابادی مهرماه 90 شهریور 94 بیمارستان بوستان اهواز
منا عرب مهرماه 90 شهریور 94 مرکز بهداشت خواجه ربیع
فریبا خداشناس مهرماه 90 شهریور 94 تاسیس مطب

ساجده جانداری مهرماه 91 شهریور 95 علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علیرضا غفلتی مهرماه 91 شهریور 95 علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد
ثمینه السادات عابدی مهرماه 91 شهریور 95 علوم تغذیه دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
فاطمه اسحاقی زاده مهرماه 91 مرداد 95 مرکز بهداشت امام خمینی تایباد
یگانه بکائیان مهرماه 91 مرداد 95 مرکز بهداشت نیشابور
نگار تاج‌محمدی مهرماه 91 خرداد 95 شبکه بهداشت و درمان تایباد
سمانه حیدری مهرماه 91 خرداد 95 بیمارستان سجادیه تربت جام
مریم زینلی مهرماه 91 خرداد 95 بیمارستان تربت حیدریه
مهسا ساجدی مهرماه 91 مرداد 95 مرکز بهداشت سرخس
نگین شیرپی مهرماه 91 مرداد95 مرکز بهداشت نیشابور
افسانه کرمی مهرماه 91 مرداد 95 مرکز بهداشت مشهد
زینب کیافر مهرماه 91 مرداد 95 مرکز بهداشت اسفراین
رضوان پور علی محمدی مهرماه 91 شهریور 95 کلینیک تخصصی رژیم درمانی در تهران
آوا حسن پور مهر ماه 91 شهریور 95 بیمارستان امید در مشهد
سعید جعفری مهر ماه 91 شهریور 95 طرح در بیمارستان ارتش نزاجا مشهد  
سعیده لطفی مهر ماه 92 شهریور 96 کارشناس تغذیه بیمارستان واسعی سبزوار    
سارا خوب فکر مهر ماه 92 شهریور 96 شبکه بهداشت تایباد  
فاطمه براتی مهر ماه 92 شهریور 96 شبکه بهداشت مشهد  
ابوالفضل آذریان مهر ماه 92 شهریور 96 تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز    
مهرناز میرعاقل مهر ماه 92 شهریور 96 فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد   
آزاده صحرانورد مهر ماه 92 شهریور 96 شبکه بهداشت مشهد sahranavard
سمانه زرقانی مهر ماه 92 شهریور 96 شبکه بهداشت سبزوار  zarghani
زهرا نجاتی مقدم مهرماه 92 شهریور 96 شبکه بهداشت مشهد
اکرم پور اسماعیلی فرگی مهرماه 92 شهریور 96 شبکه بهداشت مشهد
پریسا عاشوری بهمن 91 شهریور 96 شبکه بهداشت مشهد