جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

 

 

مهندس مصطفی جهانگیر
سمت مدیر دانشجویی و فرهنگی
ایمیل mjahangir [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 102
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- دکتری مدیریت
رزومه مشاهده

 

فاطمه رسولی
سمت مسئول تربیت بدنی
ایمیل rasoulif [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 341
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کشاورزی

 

آزاده قائینی
سمت مسئول مشاوره دانشجویی
ایمیل ghainia [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 332
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

گلسا خواجه نظام
سمت کارشناس امور دانشجویی و سرپرست کمیته فرهنگی
ایمیل khajenezamh [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 103
مدرک تحصیلی کارشناسی دبیری علوم