جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

 

 

مهدی کمساری
سمت مدیر توسعه منابع و پشتیبانی
ایمیل komsarim [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 315
مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری

 

فاطمه علیزاده
سمت کارشناس امور مالی  
ایمیل alizadehfa [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 315
مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری

 

مهدی بشگزی
سمت کارپردازی
ایمیل boshgazim [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 313
مدرک تحصیلی دیپلم

 

علی چوپانی
سمت خدمات
ایمیل choopania [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160
مدرک تحصیلی دیپلم

 

علی غضنفری
سمت خدمات  
ایمیل ghazanfaria [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160
مدرک تحصیلی دیپلم