FA - EN
برگزاری کارگاه |dq|نگاهی بر اکوسیستم استارتاپی سلامت ایران و جهان|dq|
هفتمین نشست هیات امنای علوم پزشکی وارستگان با حضور مشاور وزير و دبير هیأت‌های امنا
کارگاه آموزشی یک روزه|dq|تشخیص عفونت های اداری و انجام آنتی بیوگرام|dq| با 4 امتیاز بازآموزی
جمعی از دانشجویان علوم آزمایشگاهی به همراه مدیرگروه علوم آزمایشگاهی
نماینده دانشجویان HIT وارستگان در جمع اعضای دومین مجمع انجمن کشوری فناوری اطلاعات سلامت
جمعی از اساتید و دانشجویان گروه علوم تغذیه

اطلاعیه واریز شهریه نیمسال 982 مشاهده

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال 982 مشاهده

اخبار

 • آموزش prezi

  سمینارهای درسی خود را متفاوت ارائه دهید

 • استارتاپ

  برگزاری کارگاه "نگاهی بر اکوسیستم استارتاپی سلامت ایران و جهان" در علوم پزشکی وارستگان

 • فعالان انجمن علمی

  نشست هم اندیشی فعالان انجمن علمی دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، وارستگان و کرمان

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
آرشیوماهنامه خبری

اطلاعیه

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
آرشیو

گفتگوها

 • مصاحبه با حوریه تاجیک رتبه برتر کنگره بین المللی کیفیت در خدمات آزمایشگاهی

  مصاحبه با حوریه تاجیک رتبه برتر کنگره بین المللی کیفیت در خدمات آزمایشگاهی

 • مصاحبه با علی اثنی عشری فارغ التحصیل رشته علوم تغذیه

  مصاحبه با علی اثنی عشری فارغ التحصیل رشته علوم تغذیه

 • مصاحبه با آقای آرمین مختاریه فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی وارستگان

  مصاحبه با آقای آرمین مختاریه فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی وارستگان

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
آرشیو

رویدادها

علوم پزشکی وارستگان

شرح وظایف معاونت آموزشی

دستیابی به اهداف در آموزش موثر

 • نظارت دقیق بر اجرای مصوبات آموزشی و پژوهشی
 • ساماندهی گروه های آموزشی
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت توسعه همکاری های آموزشی
 • برنامه ریزی به منظور ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح ملی ( طرح راد )
 • برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت آزمون ها و ارتقاء کیفیت برنامه ها و دوره های آموزشی
 • تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشگاه

 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشکده
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
 • تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشگاه و ارائه آن به رئیس دانشگاه
 • نظارت بر برنامه ریزی عملیاتی سالیانه
 • نظارت بر اجرای برنامه های عملیاتی
 • استخراج برنامه های عملیاتی قابل اجرا از اسناد وزارتی تحول در نظام سلامت
 • انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

اساتید

 • برنامه ریزی به منظور سازماندهی ، جذب، ارتقاء وتوسعه دانش و مهارت های اعضاء هیأت
 • تدوین شرح وظایف و تدوین آیین نامه و ترفیعات ( اعضای هیات علمی )
 • ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

دانشجویان

 • برنامه ریزی به منظور ارتقای ساز و کار حمایت و هدایت تحصیلی دانشجویان
 • برنامه ریزی بمنظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی

شرح وظایف عضو دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی

آموزش و توانمندی اساتید

 • برنامه ریزی شرکت اعضای هیات علمی در دوره آموزش مجازی آموزش پزشکی
 • شناسایی و ارتقای مستمر مهارت های کاری موردنیاز
 • ارتقاء همه جانبه عملكرد آموزشي اساتيد با تاكيد بر فرآيند ياددهي و يادگيري
 • آموزش روشهاي يادگيري و مطالعه به دانشجويان پزشكي
 • استفاده از تكنولوژي نوين و به روز آموزشي

 • طراحي و اجراي متد هاي آموزشي نوين و كارامد
 • ارتقاء سطح آموزش كليه دوره ها با بهره گيري از روشهاي جديد آموزش
 • تهيه بانك اطلاعاتي اساتيد در زمينه آموزش پزشكي
 • بررسي و مطالعه فرصتهاي آموزشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد ارتباط با مراكز علمي معتبر جهت ارتقاء سطح آموزش پزشكي
 • ايجاد ارتباط با موسسات برون سازماني مرتبط با آموزش در كشور
 • برگزاري نشستهاي كشوري و بين المللي آموزش پزشكي

برنامه ریزی هدفمند

 • مرور نظام مند بر برنامه هاي درسي موفق و مطرح در دنيا
 • بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي
 • انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه
 • انطباق برنامه هاي درسي با وظايف (task) آينده دانشجويان
 • تعيين core curriculum در برنامه درسي دانشگاه
 • تعيين core competency در برنامه ريزي درسي دانشگاه
 • هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي مدرسين
 • استفاده بهينه از زمان و امكانات جهت آموزش كيفي


 • نظارت و پيگيري اجرايي برنامه هاي آموزشي مدرسين
 • تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف ( طرح دوره " "course plan و طرح درس Lesson Plan اساتيد دركليه دروس عملي، نظري و باليني و در تمام گروه هاي آموزشي)
 • تدوين log book جهت دوره‌هاى تخصصى
 • ارزشيابي طرح درس اساتيد و ارائه بازخورد برنامه‌ريزى شده در کارگاه‌هاى آموزشى ويژه مدرسين
 • تدوين راهنماي مطالعاتي براي دانشجويان
 • نظارت بر اجراى برنامه‌هاى آموزشى و ارزشيابى آنها
 • ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در ابتداي هر ترم
 • مشاركت و پيگيري اجراي برنامه ها توسط مديران گروه ها

اجرای موثر سایر امور محول شده

 • برگزاری کارگاه های آموزشی Medical Education بر اساس نیازسنجی.
 • تشکیل جلسات ماهانه به صورت سخنرانی، پانل و کنفرانس با محوریت موضوعات آموزش پزشکی.
 • تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی.
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء هیأت علمی مانند زبان، کامپیوتر، مقاله نویسی اطلاع رسانی و...
 • فراهم نمودن برنامه عملیاتی دقیق و منصفانه جهت برقراری طرح تمام وقتی اعضاء هیأت علمی.
 • توسعه کمی وکیفی رشته های جدید متنایب با نیاز جامعه.
 • بازنگری برنامه های آموزشی و تدوین Course plan، Lesson plan، Logbook کلیه رشته‌های موجود در دانشگاه. سازماندهی و نظارت بر اجرای آزمونهای پیشرفت تحصیلی.
 • ارزشیابی مستمر اساتید ومدیران گروههای آموزشی عملیاتی کردن برنامه و خارج شدن از کاغذ و جزوه.


 • ایجاد سیستم قوی و کارآمد ارزشیابی مداوم برنامه های آموزشی در گروهها.
 • جلب مشارکت افراد علاقه مند به آموزش پزشکی و استفاده از تواناییهای آنان در امر برگزاری (دوره های آموزشی) کارگاه ها و جلسات ماهانه مرکز.
 • دعوت از اساتید برجسته ایرانی و خارجی برای برگزاری جلسات آموزشی.
 • انجام نیاز سنجی آموزشی از مدیران آموزشی، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان.
 • شناسایی و جلب مشارکت سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی که می توانند در جهت ارتقاء آموزش پزشکی با EDC همکاری نمایند.
 • ایجاد انگیزش در همکاران EDC از طریق معادل سازی فعالیت اعضاء هیأت علمی، برقراری اضافه کار پرسنل براساس نوع میزان فعالیت و...
 • تهیه دستورالعملهای اجرایی در زمینه چگونگی استفاده از روشهای آموزشی مدون جهت اعضاء هیأت علمی.
 • توزیع منظم حداقل یک یا دو مجله معتبر ذر زمینه آموزش پزشکی در سطح گروههای آموزشی.

شرح وظایف مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بسترسازی برای آموزش موثر به دانشجویان

 • نظارت کامل بر اجرای مقررات وآئین نامه ها و بخشنامه ها و قوانین آموزشی و ضوا بط مربوط به آن و رعایت اصل کلی آن ها
 • همکاری و تعامل با سایر بخش های موسسه در انجام وظایف مربوطه در زمینه شغل مورد تصدی
 • مطلع نمودن کلیه کارکنان زیر مجموعه از جدیدترین آیین نامه های آموزشی ابلاغ شده از شورایعالی برنامه ریزی آموش علوم پزشکی
 • کمک به کارشناسان درباره قوانین و مقررات و بخشنامه های آموزشی صادره و الزام به رعایت آن
 • اقدام به موقع نسبت به تشکیل شوراهای آموزشی
 • تقسیم کار بین مسئولان تحت نظارت خود
 • امضا کردن نامه ها طبق دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره درزمینه آموزش طبق اختیارات تفویض شده
 • کوشش در ایجاد ارتباط و هماهنگی بین کارکنان آموزش درجهت پیشبرد امور محوله
 • تهیه پیش نویس مکاتبات مربوطه
 • پاسخگوئی به سئوالات مراجعان و اولیا و دانشجویان
 • ارتباط و همکاری و هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی
 • اجرا و نظارت در برگزاری امتحانات پایان ترم
 • برآورد نیازهای مربوط به کادر آموزشی
 • ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 • ارزیابی محاسبه و جمع بندی فعالیت های اعضای هیات علمی در پایان هر نیمسال و اعلام فعالیتهای اضافی به مراجع ذیربط و در نهایت پرداخت معادل واحدهای اضافی بصورت ساعت به امور مالی
 • نظارت بر صدور و امضاء ابلاغ تدریس اساتید مدعو
 • نظارت بر تنظیم قرار داد حق التدریس اساتید مدعو و امضاء آن
 • تنظیم دستور کار جلسات شورای آموزشی
 • تنظیم دستور کار کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 • ابلاغ مصوبات شورای آموزشی و جلسات کمیسیون موارد خاص به واحدهای ذیربط
 • شرکت در جلسات کمیته منطقه ای
 • دریافت مشکلات خاص دانشجویان و ارائه آن به کمیته منطقه ای
 • ابلاغ تقويم آموزشي
 • اعلام فراغت از تحصيل كليه دانش آموختگان
 • بررسی انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان
 • دریافت مکاتبات وزارت متبوع و اقدام و پاسخگویی مناسب به ان
 • هماهنگی لازم برای کمک به مشکلات آموزشی دانشجویان شاهد
 • جوابگویی در مراجعات حضوری و تلفنی دانشجویان و حل مشکلات احتمالی آنان
 • همکاری لازم با سایر واحدهای موسسه از قبیل امور دانشجویی و فرهنگی به حسب مورد
 • تهیه فرمهای مناسب جهت صدور گواهینامه موقت
 • صدور تاييديه موقت تحصيلي جهت انجام طرح نيروي انساني
 • طراحي كليه آزمونهاي داخلي دانشگاه
 • نظارت بر امور مربوط به تقاضاهای مرخصی تحصیلی و حذف و اضافه و حذف تکدرس
 • نظارت بر سیستم بایگانی و ضبط کلیه سوابق اقدام شده در پرونده دانشجویان.
 • همکاری با کمیته انضباطی دانشجویان
 • نظارت بر ثبت کد دروس و کد اساتید دروس و تکمیل اطلاعات در سیستم دانشجویی
 • ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان و کنترل تاریخ فراغت از تحصیل،میزان تعهدات و بدهی ها
 • تهیه گواهینامه موقت فراغت از تحصیل پس از اخذ تمامی مراحل و تایید واحد های مختلف
 • نظارت و ارزیابی بر کار کارشناسان زیر مجموعه و اعلام نقاط قوت و ضعف آنان
 • درخواست و تهیه امکانات و فضای لازم جهت انجام امور مربوطه
 • نظارت بر برنامه ریزی عملیاتی سالیانه
 • نظارت بر اجرای برنامه های عملیاتی
 • استخراج برنامه های عملیاتی قابل اجرا از اسناد وزارتی تحول در نظام سلامت
 • انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

هدفگذاری، تصمیم گیری و اجرای برخی امور محوله درراستای بهبود آمور آموزش

 • سياستگذاري، برنامه ريزي و ايجاد زير ساخت هاي لازم براي توسعه و گسترش دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتري عمومي از طريق برآورد ظرفيت گروهها، پيشنهاد و پيگيري تدوين و تصويب آئين نامه ها و برنامه هاي آموزشي جديد ، پيگيري اخذ مجوز راه اندازي گروه و رشته هاي جديد پيشنهاد بخش نامه هاي لازم .
 • پايش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان دوره مقاطع كارشناسي
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آموزش در افق های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت
 • تهیه برنامه استراتژیک توسعه آموزش دانشگاه در افق کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مربوط به کارشناسان اداره آموزش و انجام همکاری های لازم با آنان
 • تهیه برنامه مدون جهت ثبت نام و فارغ التحصیلی
 • نظارت بر امور مربوط به تقاضاهای مرخصی تحصیلی، حذف و اضافه و حذف تک درس
 • نظارت بر ثبت اطلاعات و تغییر مشخصات دانشجویان در سیستم آموزشی
 • نظارت بر انجام ثبت نمرات و یا تحویل ریز نمرات دانشجویان به آنان
 • نظارت بر سیستم بایگانی و ضبط کلیه سوابق اقدام شده در پرونده دانشجویان
 • نظارت و بررسی ثبت نمرات پایان ترم دانشجویان در سیستم دانشجویی و هماهنگی با واحد فناوری اطلاعات
 • شرکت در جلسه شورای آموزشی اداری موسسه


 • درخواست ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد
 • معرفی دانشجوی فارغ التحصیل شده به امور دانشجویی جهت تسویه حساب
 • تهیه گواهینامه موقت فراغت از تحصیل پس از اخذ تمامی مراحل و تایید واحد های مختلف
 • نظارت و ارزیابی بر کار کارشناسان زیر مجموعه و اعلام نقاط قوت و ضعف آنان
 • ارزیابی مکرر فعالیتهای زیر مجموعه و ارائه گزارش به مسئولین مافوق
 • تعامل موثر با سایر موسسات آموزش عالی و دانشگاههای علوم پزشکی
 • دريافت مجوز نظام وظيفه جهت مقاطع و رشته هاي جديد تحصيلي
 • پايش و نظارت بر روند تحصيلي دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتري عمومي و حسن اجراي آئين نامه ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشاتo ارسال نامه مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع به دفتر روابط بين الملل و امور دانشگاهي به منظور بلامانع بودن ادامه تحصيل دانش آموخته
 • مدیریت نرم افزار سما

کارشناس خدمات آموزشی و پذیرش و ثبت نام

تلاش در جهت ارائه آموزش موثر و مطلوب

 • برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه های مربوط
 • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در جهت ارتقای کیفیت آموزش
 • تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص و تهیه صورتجلسات و ابلاغ آنها جهت اجرا
 • تشکیل دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات
 • تهیه و تنظیم تقویم دانشگاهی
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی
 • نظارت بر صدور ریزنمرات و گواهینامه ها، دانشنامه ها و تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان
 • نظارت بر صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و معرفی به نظام وظیفه در صورت لزوم
 • نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان
 • پیشنهاد به شورای آموزشی درخصوص شرایط نقل و انتقالات دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در این خصوص.
 • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان رشته های مختلف و ارجاع به مراجع ذیصلاح
 • همکاری با دانشکده در خصوص استفاده بهینه از امکانات اموزشی
 • ارائه خدمات آموزشي امور مربوط به تعهدات از قبيل گواهي اشتغال به تحصيل، مرخصي تحصيلي، اخذ گواهي فراغت از تحصيل مقطع قبلي، امور مربوط به نظام وظيفه، بررسي و نظارت بر گزارش هاي فراغت از تحصيل و اعلام آن به اداره دانش آموختگان، اعطاي فرصت ارفاقي، انصراف از تحصيل دانشجويان دوره مقاطع كارشناسي
 • ثبت نام از كليه پذيرفته شدگان آزمون هاي متمركز و نيمه متمركز كليه مقاطع تحصيلي
 • پذيرش دانشجويان مهمان و انتقالي
 • اطلاع رساني به كليه داوطلبان و پذيرفته شدگان از طريق به روز رسانـي وب سايت معاونت، تلفن گويا

 • صدور گواهي موقت تحصيلي
 • صدور تاييديه تحصيلي
 • بررسي پرونده و مدارك فارغ التحصيل جهت صدور مجوز مدرك تحصيلي
 • ارائه گواهي ريز نمرات دانشجوي انصرافي پس از طي مراحل قانوني
 • مدیریت برگزاری کلاس ها و هماهنگی های آن در گروه ها
 • برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم و حضور به عنوان مراقب
 • تهیه لیست حضور و غیاب دانشجویان
 • راهنمایی و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع و تماس گیرندگان
 • اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان جهت تشکیل کلاس های فوق العاده و کنسل شدن کلاس ها
 • انتخاب واحد دانشجویان و بررسی سقف و کف انتخاب واحد مجاز و پیگیری تخلفات
 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در ترم های مختلف و استخراج مشروطین و نفرات برتر علمی هر کلاس و اعلام به کلیه اساتید مشاور و امور مالی و ارسال نامه به درب منازل
 • انجام کلیه مراحل مربوط به به تغییر رشته دانشجویان
 • تطبیق واحد دانشجویان براساس آئین نامه شورای آموزشی و ثبت در کارنامه دانشجو
 • معرفی استعدادهای درخشان به سازمان سنجش جهت استفاده دانشجویان ذینفع از این سهمیه
 • محاسبه حق التدریس اساتید و اعلام به امور مالی
 • محاسبه حق الزحمه نمایندگان و اعلام به امور مالی و تشکیل جلسات با نمایندگان جهت مدیریت و برگزاری بهتر کلاس ها
 • بروز کردن اطلاعات در خصوص کلیه قوانین آموزشی و دستورالعمل های آن
 • انجام امورات دانشجویان در خصوص مرخصی تحصیلی و حذف و اضافه و حذف تک درس
 • انجام سایر امور محول توسط مافوق

کارشناس خدمات آموزشی و امور دانش آموختگان

تلاش در جهت ارائه آموزش موثر و مطلوب

 • برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه هایمربوط
 • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در جهت ارتقای کیفیت آموزش
 • تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص و تهیه صورتجلسات و ابلاغ آنها جهت اجرا
 • تشکیل دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات
 • تهیه و تنظیم تقویم دانشگاهی
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی
 • نظارت بر صدور ریزنمرات و گواهینامه ها، دانشنامه ها و تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان
 • نظارت بر صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و معرفی به نظام وظیفه در صورت لزوم
 • نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان
 • پیشنهاد به شورای اموزشی درخصوص شرایط نقل و انتقالات دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در این خصوص.
 • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان رشته های مختلف و ارجاه به مراجع ذیصلاح
 • همکاری با دانشکده در خصوص استفاده بهینه از امکانات اموزشی
 • ارائه خدمات آموزشي امور مربوط به تعهدات از قبيل گواهي اشتغال به تحصيل، مرخصي تحصيلي، اخذ گواهي فراغت از تحصيل مقطع قبلي، امور مربوط به نظام وظيفه، بررسي و نظارت بر گزارش هاي فراغت از تحصيل و اعلام آن به اداره دانش آموختگان، اعطاي فرصت ارفاقي، انصراف از تحصيل دانشجويان دوره مقاطع كارشناسي

 • بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش اموختگی براساس قوانین تدوین شده
 • استعلام از مدیریت امور دانشجویی به منظور اعلام بهره مندی دانش اموخته از امکانات صندوق رفاه
 • اعلام دانش آموختگی دانش آموختگان مرد به معاونت وظیفه عمومی ناجا
 • اعلام دانش آموختگی دانش آموختگان به مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ثبت نام از كليه پذيرفته شدگان آزمون هاي متمركز و نيمه متمركز كليه مقاطع تحصيلي
 • پذيرش دانشجويان مهمان و انتقالي
 • اطلاع رساني به كليه داوطلبان و پذيرفته شدگان از طريق به روز رسانـي وب سايت معاونت، تلفن گويا
 • صدور گواهي موقت تحصيلي
 • صدور تاييديه تحصيلي
 • بررسي پرونده و مدارك فارغ التحصيل جهت صدور مجوز مدرك تحصيلي
 • ارائه گواهي ريزنمرات دانشجوي انصرافي پس از طي مراحل قانوني
 • مدیریت برگزاری کلاس ها و هماهنگی های آن در گروه ها
 • برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم و حضور به عنوان مراقب
 • تهیه لیست حضور و غیاب دانشجویان
 • راهنمایی و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع و تماس گیرندگان
 • انجام سایر امور محوله توسط مافوق

گزارش عملکرد

 • 1

وارستگان در رسانه

 • حلقه مفقوده در انتخاب رشته کنکور سراسری / پیش‌نیاز انتخاب رشته

  حلقه مفقوده در انتخاب رشته کنکور سراسری / پیش‌نیاز انتخاب رشته

 • علوم پزشکی وارستگان در ششمین خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت

  علوم پزشکی وارستگان در ششمین خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت

 • مصاحبه با سرپرست تیم ورزشی علوم پزشکی وارستگان در اولین المپیاد ورزشهای همگانی

  مصاحبه با سرپرست تیم ورزشی علوم پزشکی وارستگان در اولین المپیاد ورزشهای همگانی

 • 1
 • 2
 • 3

سوالات متداول

 • 1
 • All
 • سامانه
 • سایت
 • شبکه اجتماعی
 • پیش فرض
 • عنوان
بارگذاری بیشتر برای بارگذاری تمام پست ها دکمه شیفت را نگه دارید. تمامی پست ها