FA - EN
برگزاری جشن روز غذا توسط گروه تغذیه علوم پزشکی وارستگان با همکاری علوم پزشکی مشهد
جلسه پرسش و پاسخ دکتر برلیانت بزرگمهر با دانشجویان علوم تغذیه وارستگان
آیین معارفه دانشجویان جدید وارستگانی
برگزاری دومین گردهمایی دانشجویان گروه فناوری اطلاعات سلامت
جمعی از دانشجویان فعال وارستگانی
جمعی از دانشجویان علوم آزمایشگاهی به همراه معاونت آموزشی
جمعی از دانشجویان علوم تغذیه
کارگاه جستجوی پیشرفته در پایگاه های علمی ویژه پژوهشگران آینده
رتبه های برتر کشوری و قبولی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های مطرح کشور
آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد
فضای بیرونی علوم پزشکی وارستگان

لینک ثبت نام آنلاین دانشجویان جدید ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود 1398 مشاهده

اخبار

 • انتصاب اعضای هیات علمی گروه تغذیه وارستگان به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن تغذیه خراسان رضوی

  انتصاب اعضای هیات علمی گروه تغذیه وارستگان به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن تغذیه خراسان رضوی

 • بازدید سرکار خانم دکتر بزرگمهر، نائب رئیس انجمن تغذیه ایران (اتا) از گروه تغذیه علوم پزشکی وارستگان

  بازدید سرکار خانم دکتر بزرگمهر، نائب رئیس انجمن تغذیه ایران (اتا) از گروه تغذیه علوم پزشکی وارستگان

 • برگزاری جشن روز غذا با شعار رژیم غذایی سالم برای جهانی عاری از گرسنگی

  برگزاری جشن روز غذا با شعار رژیم غذایی سالم برای جهانی عاری از گرسنگی

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
آرشیوماهنامه خبری

اطلاعیه

 • استارت آپ بین المللی

  استارت آپ بین المللی "فناوری های نوین در عرصه سلامت آب شرب"

 • نخستین جشنواره غذای سالم با همکاری گروه تغذیه علوم پزشکی وارستگان و علوم پزشکی مشهد

  نخستین جشنواره غذای سالم با همکاری گروه تغذیه علوم پزشکی وارستگان و علوم پزشکی مشهد

 • اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال 1398

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
آرشیو

سوالات متداول

 • 1

رویدادها

علوم پزشکی وارستگان

چيدمان ترمی واحد‌های کارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی

پس از بررسی‌های اوليه انجام شده، با توجه به تغير محيط آموزشی و شرايط جديدی که برای دانشجويان جديدالورود فراهم می‌گردد، چيدمان واحد‌های درسی به گونه‌ای انجام شده‌است که در ترم اول فشار کمتری بر دانشجويان وارد گردد. اين ترم به عنوان ترم تطبيقی دانشجويان به محيط جديد خود در نظر گرفته شده است. در ترم‌های بعدی به مرور زمان، تعداد واحد‌ها افزايش می‌يابد. واحد‌های درسی در سه گروه عمومی، پايه و اختصاصی طبقه‌بندی می‌شوند. در ترم‌های تحصيلی ابتدايی بيشترين سهم مربوط به واحد‌های عمومی، سپس پايه و درنهايت در ترم‌های پايانی دوره، تقريبا تمامی واحد‌ها اختصاصی می‌باشند. اين چيد‌مان خاص برای بازدهی حداکثری دانشجويان در نظر گرفته شده‌است.


ترم اول علوم آزمايشگاهی
رديف نام درس تعداد نظری عملی پيش نياز
1 زبان عمومی (زبان پیش) (2) 3 (2) 3   -
2 اندیشه اسلامی 1 2 2

-
3 آناتومی نظری 2 2   -
4 سلولی ملکولی 2 2   -
5 شیمی عمومی 2 2

-
6 فیزیک عمومی 2 2

-
7 کامپیوتر 2 2   -
8 آز سلولی ملکولی 1   1 همزمان با سلولی ملکولی
9 آز شیمی عمومی 1

1 شیمی عمومی
10 آز فیزیک عمومی 1

1 همزمان فیزیک عمومی
11 آناتومی عملی 1 0

1

همزمان با آناتومی نظری
12 تربیت بدنی 1 1   1 -
جمع کل واحد‌های ترم 19/20 14/15 5

ترم دوم علوم آزمايشگاهی
رديف نام درس تعداد نظری عملی پيش نياز
1 ادبیات (زبان عمومی) 3 3   -
2 بیوشیمی عمومی 3 3   شیمی عمومی
3 فیزیک حیاتی 2 2   فیزیک عمومی
4 فیزیولوژی نظری 2 2   سلولی و ملکولی
5 میکروب شناسی عمومی 2 2   سلولی و ملکولی
6 بافت شناسی 1 1   آناتومی
7 روش های مطالعه و یادگیری 1 1   -
8 آز بافت شناسی 1   1 همزمان با بافت شناسی
9 آز بیوشیمی عمومی 1   1 همزمان با بیوشیمی عمومی
10 آز فیزیولوژی 1   1 همزمان با فیزیولوژی نظری
11 آز میکروب شناسی عمومی 1   1 همزمان با میکروب شناسی عمومی
12 تربیت بدنی 2 1   1 تربیت بدنی 1

جمع کل واحد‌های ترم

19 14 5  

ترم سوم علوم آزمايشگاهی
رديف نام درس تعداد نظری عملی پيش نياز
1 ایمنی شناسی 3 3   فیزیولوژی
2 بیوشیمی پزشکی 1 3 3   بیوشیمی عمومی
3 انگل شناسی 1 2  2   سلولی و ملکولی
4 آمار حیاتی 2 2   -
5 دانش خانواده و جمعیت 2 2   -
6 ویروس شناسی 2 2   میکروب شناسی
7 آز ایمنی شناسی 2   2 همزمان با ایمنی شناسی
8 آز انگل شناسی 1 1   1 همزمان با انگل شناسی 1
9 آز بیوشیمی پزشکی 1 1   1 همزمان با بیوشیمی پزشکی 1
10 آز ویروس شناسی 1   1 همزمان با ویروس شناسی
جمع کل واحد‌های ترم 19 14 5

ترم چهارم علوم آزمايشگاهی

رديف

نام درس

تعداد نظری عملی پيش نياز
1 خون شناسی 1 3 3

فیزیولوژی
2 اندیشه 2 2 2

اندیشه 1
3 آسیب شناسی 2 2   بافت شناسی
4 فارماکولوژی 2 2   فیزیولوژی - بیوشیمی پزشکی 1
5 قارچ شناسی پزشکی 2 2

میکروب شناسی
6 قانون اساسی 2 2   -
7 متون انگلیسی 2 2   -
8 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 1 1   ایمنی شناسی - ویروس شناسی
9 آز خون شناسی 1 2   2 همزمان با خون شناسی 1
10 آز آسیب 1   1 همزمان با آسیب شناسی
11 آز قارچ شناسی پزشکی 1   1 همزمان با قارچ شناسی پزشکی
جمع کل واحد‌های ترم 20 16 4

ترم پنجم علوم آزمايشگاهی
رديف نام درس تعداد نظری عملی پيش نياز
1 باکتری شناسی پزشکی 3 3   میکروب شناسی عمومی
2 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 2 2    
3 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی 2 2    
4 بیوشیمی پزشکی 2 2 2   بیوشیمی پزشکی 1
5 تفسیر موضوعی قرآن 2 2    
6 خون شناسی 2 2 2   خون شناسی 1
7 روان شناسی عمومی 2 2    
8 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 1 1   اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
9 ژنتیک پزشکی 1   1 سلولی ملکولی
10 آز باکتری شناسی پزشکی 1    1 همزمان با باکتری شناسی پزشکی
11 آز بیوشیمی پزشکی 2 1   1 همزمان با بیوشیمی پزشکی 2
12 آز خون شناسی 2 1   1 همزمان با خون شناسی 2
جمع کل واحد‌های ترم 20 17 3  

ترم ششم علوم آزمايشگاهی

رديف

نام درس تعداد نظری عملی پيش نياز
1 اصول فنی و نگهداری 1 1   فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی 2
2 انگل شناسی 2 2 2   انگل شناسی 1
3 آز انگل شناسی 2 1   1 همزمان با انگل شناسی 2
4 آز سم شناسی 1   1 همزمان با سم شناسی
5 آز هورمون شناسی 1   1 همزمان با هورمون شناسی
6 آشنایی با بیماریهای داخلی 2 2   بیوپزشکی 1 و خون 2
7 تاریخ امامت 2 2    
8 روش های کنترل کیفی 1 1   بیوپزشکی 2 و خون 2
9 سم شناسی 1 1   فارماکولولوژی
10 سمینار 1 1   بیوپزشکی 2 و خون 2
11 هورمون شناسی 1 1   بیوشیمی پزشکی 2
12 ایمونوهماتولوژی 2 2   ایمنی شناسی
13 آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی 1 1   همزمان با ایمونوهماتولوژی
جمع کل واحد‌های ترم 17 14 3  

ترم هفتم علوم آزمايشگاهی

رديف

نام درس تعداد پيش نياز
1 کارآموزی در عرصه 1 8  
جمع کل واحد‌های ترم: 8

ترم هفتم علوم آزمايشگاهی

رديف

نام درس تعداد پيش نياز
1 کارآموزی در عرصه 2 8  
جمع کل واحد‌های ترم: 8

گزارش عملکرد

 • گزارش عملکرد گروه علوم تغذیه در سال 97-98

 • گزارش عملکرد گروه علوم آزمایشگاهی در 97-98

 • گزارش عملکرد گروه فناوری اطلاعات سلامت در سال 97-98

 • 1

وارستگان در رسانه

 • حلقه مفقوده در انتخاب رشته کنکور سراسری / استعدادیابی، پیش‌نیاز انتخاب رشته

 • علوم پزشکی وارستگان در ششمین خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت

  علوم پزشکی وارستگان در ششمین خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت

 • مصاحبه با سرپرست تیم ورزشی علوم پزشکی وارستگان در اولین المپیاد ورزشهای همگانی

  مصاحبه با سرپرست تیم ورزشی علوم پزشکی وارستگان در اولین المپیاد ورزشهای همگانی

 • 1
 • 2
 • 3

گفتگوها

 • مصاحبه با حوریه تاجیک رتبه برتر کنگره بین المللی کیفیت در خدمات آزمایشگاهی

  مصاحبه با حوریه تاجیک رتبه برتر کنگره بین المللی کیفیت در خدمات آزمایشگاهی

 • مصاحبه با علی اثنی عشری فارغ التحصیل رشته علوم تغذیه

  مصاحبه با علی اثنی عشری فارغ التحصیل رشته علوم تغذیه

 • مصاحبه با آقای آرمین مختاریه فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی وارستگان

  مصاحبه با آقای آرمین مختاریه فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی وارستگان

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
آرشیو
 • All
 • سامانه
 • سایت
 • شبکه اجتماعی
 • پیش فرض
 • عنوان
بارگذاری بیشتر برای بارگذاری تمام پست ها دکمه شیفت را نگه دارید. تمامی پست ها