علوم پزشکی وارستگان

لیست کارگاه ها و دوره های برگزار شده در سال تحصیلی 98-97(مهر 97، بهمن 98)
ردیف نام کارگاه شرکت کننده داخلی شرکت کننده بیرونی مدرس کارگاه
1 آشنایی با بخش هماتولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی 11 نفر --- دکتر حبیبی
2 از اهدای خون تا بانک خون 14 نفر --- آقای یعقوبی
3 آنچه دانشجویان کاراموزی باید بدانند؟ 34 نفر --- دکتر حبیبی
آقای مختاریه
4 آنالیز ادرار 12 نفر --- آقای مختاریه
5 تشریح حیوانات آزمایشگاهی 14 نفر --- آقای یعقوبی
6 تکنینک الایزا 12 نفر 1 نفر آقای مختاریه
7 استاندارد سازی در آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی 7 نفر 1 نفر آقای طلوع
8 آشنایی پایگاه های اطلاعاتی بیوانفورماتیک پزشکی 10 نفر --- دکتر کیفی
9 طراحی پرایمر 10 نفر --- دکتر حبیبی
10 آنالیز و شستشوی اسپرم جهت IUI (تئوری و عملی) 23 نفر 2 نفر آقای یعقوبی
دکتر حبیبی
11 Non-invasive Prenatal Testing (NIPT) Using Cell-Free DNA 42 نفر --- خانم بهار محمدی
12 تفسیر داده های آزمایشگاهی برای رشته علوم آزمایشگاهی 57 --- آقای دکتر کرامتی
کارگاه های برگزار شده با همکاری گروه علوم آزمایشگاهی در یک سال تحصیلی: 12 کارگاه
شرکت کنندگان داخلی : 246 نفر
شرکت کنندگان بیرونی: 4 نفر