علوم پزشکی وارستگان

تجهیزات گروه تغذیه

آزمایشگاه ارزیابی وضعیت تغذیه
مساحت تجهیزات تعداد
10 متر بادی کامپوزیشن مدل Inbody 270 1 عدد
ترازوی قدسنج دیجیتال سکا مدل 703 1 عدد
قدسنج دیواری سکا مدل 216 1 عدد
دینامومتر مدل سیهان 1 عدد
کالیپر چربی سنج مدل سیهان 1 عدد
گلوکومتر 1 عدد
فشارسنج امرون 8 عدد
ترازوی دیجیتال 4 عدد
متر نواری 8 عدد
قد سنج سفره ای سکا 1 عدد
ترازوی نوزاد سکا مدل 354 2 عدد
ترمومتر مدل امرون 1 عدد
دستگاه ترکیب بدن مدل امرون BF511 2 عدد
استتوسکوپ 6 عدد
سیستم کامپیوتر و پرینتر 1عدد
دیتاپروژکتور 1عدد

آزمایشگاه میکروب شناسی (آزمایشگاه شماره یک)
مساحت تعداد تجهیزات
74 متر 11عدد میکروسکوپ olympus
1 عدد دوربین میکروسکوپ
2 عدد انکوباتور بهداد
1عدد یخچال
1عدد هود لامیناربهداد
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

آزمایشگاه انگل شناسی (آزمایشگاه شماره سه)
مساحت تعداد تجهیزات
63 متر 1عدد میکروسکوپ فلورسنت
10 عدد میکروسکوپ hund
1عدد انکوباتور
1عدد هود
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

آزمایشگاه شیمی و فیزیک (آزمایشگاه شماره پنج)
مساحت تعداد تجهیزات
54 متر 1 عدد یخچال
1 عدد دستگاه آب مقطر
1 عدد اتوکلاو( ریحان طب)
1 عدد ترازو(a and d )
1 عدد هیتر(لابترون)
1 عدد هیتر( shlmfann )
1 عدد فور (ریحان طب)
1 عدد کوره الکتریکی( shimifan )
1 عدد اسیلوسکوپ( megatek )
1 عدد بین ماری( f.a.g )
1 عدد انکوباتور (memert )
1 عدد هود (بهداد)
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد LCD

آزمایشگاه بیوشیمی (آزمایشگاه شماره شش)
مساحت تعداد تجهیزات
63 متر 1 عدد اسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدد اسپکتروفتومتر APEL
1 عدد اسپکتروفتومتر UNICO
1 عدد اسپکتروفتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عدد فتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عدد الایزا ریدر stat fax
1 عدد پرینتر سوزنی epson
1 عدد هیتر و استیرر far test
1 عدد اسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدد اسپکتروفتومتر APEL
1 عدد هیتر و استیرر 12B
1 عدد هیتر و استیرر VELP
1 عدد شیکر لوله labtron
1 عدد شیکر لوله IKA
1 عدد شیکر یا روتومیکس behdad
1 عدد پاورساپلای (پدیده نوژن)
1 عدد میکروفیوژ hettich
1 عدد ترمال سایکلر biosan
1 عدد ترموبلاک maxcell
1 عدد میکرواسپین sorvall
1 عدد ژل داکیومنت
1 عدد میکروسکوپ Hund
1 عدد میکروسکوپ labomed
1 عدد گاماکانتر berthold
1 عدد سانتریفوژ hettich
1 عدد فلیم فتومتر seac
1 عدد انکوباتور شیکر دار پارس آزما
1 عدد pH متر
1 عدد یخچال ویترینی
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

اتاق پراتیک
مساحت تعداد تجهیزات
63 متر 1 عدد مولاژ طحال
1 عدد  مولاژ کتف
1 عدد  مولاژ جمجمه
1 عدد  مولاژ قلب
1 عدد  مولاژ لگن
1 عدد  مولاژ پانکراس
1 عدد  مولاژ کلیه و مثانه
1 عدد  مولاژ ماهیچه کامل قابل جداشدن
1 عدد مولاژ اسکلت 100 سانت 
1 عدد  مولاژ کامل اندام ها
1 عدد مولاژ مغز نخاع
1 عدد  مولاژ عضله غیر متحرک
1 عدد  مولاژ روده
1 عدد  مولاژ گوش
1عدد   مولاژ کلیه
1عدد  مولاژ مغز
1 عدد  مولاژ معده
1 عدد  مولاژ چشم
1عدد  مولاژ اسکلت در سایز طبیعی
15عدد  چکش رفلکس عصب عضله
6 عدد استتتوسکوپ
1عدد دستگاه ساکشن
1عدد جنین گوساله
1عدد تصویر دستگاه گوارش
1عدد تصویر ساختار قلب
1عدد مولاژ حنجره