FA - EN
برگزاری کنفرانس علمی|dq|تازه های تغذیه و رژیم درمانی در سندروم تخمدان پلی کیستیک |dq|
دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 952 به همراه استاد درس هورمون شناسی
جمعی از دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت به همراه اساتید گروه
جمعی از دانشجویان علوم تغذیه
جمعی از دانشجویان علوم آزمایشگاهی
کارگاه جستجوی پیشرفته در پایگاه های علمی ویژه پژوهشگران آینده
آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد
فضای بیرونی علوم پزشکی وارستگان و همکاری دانشجویان در گلکاری

ارزیابی اساتید در نیمسال 981 مشاهده

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه مشاهده

اخبار

 • برگزاری کنفرانس علمی

  برگزاری کنفرانس علمی"تازه های تغذیه و رژیم درمانی در سندروم تخمدان پلی کیستیک

 • یک روستای شهری، در قاب دوربین موبایل دانشجویان وارستگان

  یک روستای شهری، در قاب دوربین موبایل دانشجویان وارستگان

 • آموزش زندگی در صحنه تئاتر

  آموزش زندگی در صحنه تئاتر

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
آرشیوماهنامه خبری

اطلاعیه

 • ارزیابی اساتید در نیمسال 981

  ارزیابی اساتید در نیمسال 981

 • قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه

  قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه

 • اولین همایش کشوری اخلاق حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

  اولین همایش کشوری اخلاق حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
آرشیو

سوالات متداول

 • 1

رویدادها

علوم پزشکی وارستگان


شرح وظایف مدیرمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پیگیری موارد برنامه عملیاتی سالیانه

 • پاسخ به نامه های وزارتی
 • امور مربوط به المپیاد علمی و دانشجویان استعداد درخشان
 • برگزاری جلسات درونی واحد EDC
 • تعیین شرح وظایف مربوط به عضو EDC و کارشناس EDC
 • به روز رسانی اطلاعات واحد EDC در سایت مرکز
 • برگزاری جلسه با قائم مقام و ارسال صورتجلسه مربوط به موارد مطرح شده
 • شركت در جلسات شورای آموزشی مرکز
 • ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به قائم مقام و ریاست
 • همکاري با EDC دانشگاه هاي علوم پزشکی به خصوص علوم پزشکی مشهد
 • ایجاد و فعال کردن کمیته هاي مشورتی دانشجویی

ارزشیابی اساتید

 • بررسی رزومه متقاضیان تدریس براساس نیاز مرکز جهت دعوت به مصاحبه
 • انجام مصاحبه از متقاضیان با حضور قائم مقام، مدیران گروهها و مدیر آموزش
 • جمع بندی امتیازات افراد مصاحبه شونده جهت تصمیم گیری نهایی
 • بررسی ارزشیابی دانشجویان از اساتید
 • بررسی اعتراضات دانشجویان از اساتید در طول ترم تحصیلی و تصمیم گیری طبق فرآیند طراحی شده
 • ارزشیابی اعضاء هیات علمی مرکز جهت ارتقاء ی پایه

آموزش و توانمندسازی اساتید

 • برگزاری کارگاه های مرتبط با توانمند سازی اساتید
 • سامان دهی فعالیت های پژوهش در آموزش
 • برگزاری کارگاه های بازآموزی توانمند سازی اساتید
 • شناسایی و ارتقای مستمر مهارت های آموزشی مورد نیاز اساتید
 

شرح وظایف عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پیگیری موارد برنامه عملیاتی سالیانه

 • همکاری در پاسخ به نامه های وزارتی
 • همکاری در امور مربوط به المپیاد علمی و دانشجویان استعداد درخشان
 • شرکت در جلسات واحد EDC
 • انجام امور محوله از طرف واحد EDC
 • همکاری در به روز رسانی اطلاعات واحد EDC در سایت مرکز
 • ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به واحد EDC
 • همکاري با EDC دانشگاه هاي علوم پزشکی به خصوص علوم پزشکی مشهد
 • همکاری در ایجاد و فعال کردن کمیته هاي مشورتی دانشجویی

ارزشیابی اساتید

 • همکاری در بررسی رزومه متقاضیان تدریس براساس نیاز مرکز جهت دعوت به مصاحبه
 • در غیاب مدیر واحد EDC شرکت در مصاحبه از متقاضیان با حضور قائم مقام، مدیران گروهها و مدیر آموزش
 • همکاری در جمع بندی امتیازات افراد مصاحبه شونده جهت تصمیم گیری نهایی
 • همکاری در بررسی ارزشیابی دانشجویان از اساتید
 • بررسی اعتراضات دانشجویان از اساتید در طول ترم تحصیلی و تصمیم گیری طبق فرآیند طراحی شده
 • همکاری در ارزشیابی اعضاء هیات علمی مرکز جهت ارتقاء ی پایه

آموزش و توانمندسازی اساتید

 • همکاری در برگزاری کارگاه های مرتبط با توانمند سازی اساتید
 • همکاری در سامان دهی فعالیت های پژوهش در آموزش
 • همکاری در برگزاری کارگاه های بازآموزی توانمند سازی اساتید
 • همکاری در شناسایی و ارتقای مستمر مهارت های آموزشی مورد نیاز اساتید
 

شرح وظایف کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 • مشاركت در اجراي پروژه هاي اعتبار بخشي و ارزيابي دروني نظير ثبت داده ها در رايانه و ..
 • انجام امور محوله در مورد ارزشيابي اساتيد نظير ثبت داده ها در سيستم و انجام و پيگيري و ارائه گزارشات مربوطه
 • پيگيري امور مربوط به ارزشيابي (دانشجو،‌استاد،‌برنامه و . . . ) در حوزه EDC دانشكده
 • انجام امور محوله از طرف مسئول مافوق
 • تهیه و نگهداری مکاتبات واحد طبق فرمت مرکز
 • هماهنگی برگزاری جلسه با اعضای واحد

گزارش عملکرد

 • گزارش عملکرد گروه علوم تغذیه در سال 97-98

 • گزارش عملکرد گروه علوم آزمایشگاهی در 97-98

 • گزارش عملکرد گروه فناوری اطلاعات سلامت در سال 97-98

 • 1

وارستگان در رسانه

 • حلقه مفقوده در انتخاب رشته کنکور سراسری / استعدادیابی، پیش‌نیاز انتخاب رشته

 • علوم پزشکی وارستگان در ششمین خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت

  علوم پزشکی وارستگان در ششمین خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت

 • مصاحبه با سرپرست تیم ورزشی علوم پزشکی وارستگان در اولین المپیاد ورزشهای همگانی

  مصاحبه با سرپرست تیم ورزشی علوم پزشکی وارستگان در اولین المپیاد ورزشهای همگانی

 • 1
 • 2
 • 3

گفتگوها

 • مصاحبه با حوریه تاجیک رتبه برتر کنگره بین المللی کیفیت در خدمات آزمایشگاهی

  مصاحبه با حوریه تاجیک رتبه برتر کنگره بین المللی کیفیت در خدمات آزمایشگاهی

 • مصاحبه با علی اثنی عشری فارغ التحصیل رشته علوم تغذیه

  مصاحبه با علی اثنی عشری فارغ التحصیل رشته علوم تغذیه

 • مصاحبه با آقای آرمین مختاریه فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی وارستگان

  مصاحبه با آقای آرمین مختاریه فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی وارستگان

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
آرشیو
 • All
 • سامانه
 • سایت
 • شبکه اجتماعی
 • پیش فرض
 • عنوان
بارگذاری بیشتر برای بارگذاری تمام پست ها دکمه شیفت را نگه دارید. تمامی پست ها