FA - EN

بیانیه چشم‌انداز

دانشکده علوم پزشکی وارستگان در افق چشم‌انداز 7 ساله (1393-1400)؛ با برخورداری از سازمان اثربخش، سرمایه‌های انسانی شایسته و فناوری پیشرفته در تربیت دانشجویان اخلاق‌ محور، دانش مدار و با مهارت در بین دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ممتاز است.

بیانیه ماموریت

در دانشکده علوم پزشکی وارستگان به آموزش با کیفیت به دانشجویان در حوزه علوم پزشکی می‌پردازیم. در نوآوری، تفکر دانش‌بنیان و آینده‌نگری و بهره‌مندی از فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های نوین آموزشی پیشگام هستیم. با ایجاد فضای علمی و فرهنگی با نشاط و بالا بردن کیفیت زندگی دانشگاهی، دانشجویان را در جهت تعالی اخلاقی، علمی، مهارتی، فردی و اجتماعی یاری می دهیم. در برنامه ها و فعالیت‌های خود، رعایت قوانین، اخلاق حرفه ای و کسب مقبولیت اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
در جذب و نگهداشت اساتید و کارکنان متخصص، متفکر، نوآور، مسئولیت پذیر و دارای انگیزه کافی می‌کوشیم.

اهداف کلان

1. پرورش دانشجویان اخلاق محور
2. پرورش دانشجویان دانش مدار
3. پرورش دانشجویان با مهارت
4. برخورداری از سازمان اثربخش
5. بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی شایسته
6. بهره‌گیری از فناوری پیشرفته<

ارزش‌های بنیادین

1. نگرش توانمندساز، اخلاق مدار و ثروت آفرین به علم و فناوری
2. كیفیت محوری در ارائه خدمات آموزشی
3. دانایی محوري، نوآوری و دانش بنیانی در برنامه ها و فعالیت‌ها
4. رعایت قوانین و استانداردهای کشوری و ارزش ها و باورهای جامعه
5. تامين رضايت منطقی دانشجويان و خانواده های آن‌ها