FA - EN

پروتکل اختصاص حجم اینترنت دانشجویان به ازای هر ترم
ردیف رشته توضیحات حجم ( به ازای هر ترم )
1 علوم تغذیه کارشناسی یک گیگابایت
2 علوم آزمایشگاهی کارشناسی یک گیگابایت
3 فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی دو گیگابایت
  گفتار درمانی کارشناسی ارشد چهار گیگابایت
4 نمایندگان - یک گیگابایت
5 کمیته علمی و فرهنگی اعضای فعال یک گیگابایت
اعضای عادی پانصد مگابایت
6 کار دانشجویی - دو گیگابایت

 • در صورت محافظت نکردن از نام کاربری و کلمه عبور ، مسئولیت آن با خود فرد می باشد
 • دانشجویان در صورت اتمام حجم می تواند از طریق لینک مورد نظر در سامانه های موجود سایت وارستگان و یا لینک خرید و ورود با نام کاربری و کلمه عبور خود اقدام به خرید حجم اضافی نماید
 • حجم اختصاصی نمایندگان پس از ارسال اسامی از طرف اداره آموزش اختصاص داده می شود
 • حجم اختصاصی کمیته علمی و فرهنگی پس از ارسال اسامی از طرف کارشناس دانشجویی فرهنگی اختصاص داده می شود
 • قیمت ترافیک اضافی قابل خریداری در سایت به شرح زیر است
  • یک گیگابایت – 30.000 ریال
  • دو گیگابایت – 60.000 ریال
  • سه گیگابایت – 90.000 ریال