FA - EN

  1. قبل از شروع تعطیلات، برنامه ای ویژه طراحی کنید و بر کاغذ بنگارید و پیوسته به خود یاد آور شوید که روزهای آینده برنامه دارم .
  2. دروس، تکالیف، تحقیق، مطالعه، خلاقیت، ابتکار و کنجکاوی های علمی را در برنامه لحاظ کنید .
  3. حتی الامکان برنامه های ایام تعطیل سنگین نباشد، زیرا برنامه زدگی ایجاد می کند .
  4. بهتر است برنامه ایام نخست تعطیل از دیگر ایام سبک تر باشد، ولی مصمم تر شروع شود تا افسوس های پنهان در آینده به سراغ انسان نیاید. در روزهای بعد باید فعالیت ها به تدریج بیشتر گردد و ساعت برنامه ریزی شده غنی تر شود،  یعنی با برنامه باشیم، اما غرق برنامه نشویم. اگر برنامه از آغاز با فعالیت های سنگین پر شود، امکان دارد فرد از همان آغاز ورشکسته شده، اعتماد خود به برنامه و برنامه ریزی را از دست دهد و به ورطه برنامه روزی و چه بسا برنامه سوزی پناه برد.
  5. در ایام تعطیل که عمدتا برنامه های تلویزیونی پر حجم، متنوع و سرگرم کننده اند،  به صورت سارق زمان در می آیند و سبب مرگ فرصت ها می گردند. راهبردهای زیر در پیشگیری از این پدیده سودمند است:
الف) اغلب فیلم ها و سریال های تلویزیونی شخصیت های ثابت و فیلم نامه های قابل پیش بینی دارند و در دقایق اول یا قسمت های آغازین عاقبت خود را آشکار می سازند . بهتر است در تماشای تلویزیون تماشاچی محض نباشیم و عادت کنیم هنگام نگاه کردن به تلویزیون، کارهای دیگر مانند یادداشت برداری، پاکنویس، مطالعه، علامت گذاری، حل تمرین را انجام دهیم .

 

ب) بسیاری از فیلم ها و سریال ها در ساعات دیگر دوباره پخش می شوند . چنانچه به سریال یا فیلمی علاقه خاص داریم، بهتر است تماشای آن را به زمان دیگر که حجم فعالیت ها کم تر است یا اصطلاحا اوقات مرده شمرده می شود، واگذاریم .

 

  1. وقتی در ایام تعطیل خود را به یک برنامه دقیق و حساب شده مقید می سازیم و در کنار آن از تفریح و استراحت نیز بهره می گیریم، از احساس رضایت و شادی ای ویژه سرشار می شویم و به توانمندی ها و قدرت اندیشه خویش بیش تر اعتقاد پیدا می کنیم .
  2. داشتن برنامه در ایام خالی از برنامه خاص مثل تعطیلات این حسن را دارد که نگاه انسان را عوض می کند. حتی روزها معنا دار و شب ها پر ارزش می شوند.  حرکات و سکنات معتبر می گردند و جالب این که هر چه اهداف برنامه بیش تر تحقق یابند، اخلاق، رفتار و منش ما بهتر می شود. در این موقعیت، دنیا زیباتر به نظر می رسد، معنای واقعی رنگ ها را با چشم و ذهن در می یابیم،  تابلویی که در منظر داریم، زیباتر می بینیم و حتی غذای هر روزمان را لذیذتر می یابیم .