FA - EN

نشریه فرهنگی دانشجویی

مدیرمسئول: پیمان حلیمی

سردبیر: پیمان حلیمی

هیات تحریریه:

الهه ناصحیان-سینا شریفی

فاطمه پاک فطرت-زهرا علی تنه

زهره عبدالهی-مهلا چنبری

مصطفی شهرکی

کاریکاتوریست: سینا شریفی


 نشریه فرهنگی دانشجویی

نشریه فرهنگی _ دانشجویی فیل

سال اول ، شماره سوم، پاییز 98

مدیر مسئول: پیمان حلیمی

سردبیر: پیمان حلیمی

دانلود

 
نشریه فرهنگی دانشجویی

نشریه فرهنگی _ دانشجویی فیل

سال اول ، شماره دوم، زمستان97

مدیر مسئول: پیمان حلیمی

سردبیر: پیمان حلیمی

دانلود

 

نشریه فرهنگی دانشجویی
نشریه فرهنگی _ دانشجویی فیل

سال اول ، شماره اول، پاییز 97

مدیر مسئول: پیمان حلیمی

سردبیر: پیمان حلیمی

دانلود

نشریه پرانتز باز

نشریه فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال سوم ، شماره پنجم، پائیز 95

سردبیر: مه لقا نیک باف

دانلود

نشریه پرانتز باز

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال سوم ، شماره چهارم، بهار 95

مدیر مسئول و سردبیر: زینب کیافر

دانلود

نشریه پرانتز باز

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال دوم ، شماره سوم، مهر 94

مدیرمسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

دانلود

 نشریه پرانتز باز
نشریه علمی و فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال اول ، شماره دوم، بهار93

مدیر مسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

دانلود

نشریه پرانتز باز

نشریه علمی و فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

سال اول ، شماره دوم، بهمن 93

مدیر مسئول: علیرضا غفلتی

سردبیر: زینب کیافر

دانلود