رشته فناوری اطلاعات سلامت

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

HIT

آشنایی با رشته

آشنایی با رشته فناوری اطلاعات سلامت

گروه فناوری اطلاعات سلامت

اعضای گروه

کارگاه آموزشی

لیست درس‌ها

طرح دروس فناوری اطلاعات سلامت

طرح درس

چیدمان ترمی

.

دروس ارائه شده نیمسال

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

استارتاپ

سرفصل‌های درس‌ها

.

استاد مشاور

کارگاه ها و دوره های مهارتی

دروس ارائه شده نیمسال

کارآموزی

.

HIT

راهنمای شرکت در کنکور ارشد HIT

.

کارگاه آموزشی

راهنمای شرکت در کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی

.

دکتر مظاهری

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.