رشته فناوری اطلاعات سلامت

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

HIT

آشنایی با رشته

.

گروه فناوری اطلاعات سلامت

اعضای گروه

کارگاه آموزشی

لیست درس‌ها

طرح دروس فناوری اطلاعات سلامت

طرح درس

چیدمان ترمی

.

دروس ارائه شده نیمسال

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

اطلاعیهاطلاعیه

اخبار گروه

اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامت

گزارش عملکرد گروه

اطلاعات بیشتر
کتابخانهکتابخانه

برنامه حضور اعضای گروه

اطلاعات بیشتر
انتشاراتانتشارات

شرح وظایف اعضای گروه

اطلاعات بیشتر
سایتسایت

امکانات و تجهیزات گروه

اطلاعات بیشتر
استارتاپ

سرفصل‌های درس‌ها

.

استاد مشاور

کارگاه ها و دوره های مهارتی

دروس ارائه شده نیمسال

کارآموزی

.

HIT

راهنمای شرکت در کنکور ارشد HIT

.

کارگاه آموزشی

راهنمای شرکت در کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی

.

انتشاراتانتشارات

دانشجویان ممتاز

اطلاعات بیشتر
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

وضعیت دانش‌آموختگان

اطلاعات بیشتر
کتابخانهکتابخانه

پذیرفته‌شدگان ارشد

اطلاعات بیشتر
اطلاعیهاطلاعیه

ژورنال کلاب های دانشجویی

اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامت

پروژه های دانشجویی

اطلاعات بیشتر
دکتر مظاهری

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.