رشته فناوری اطلاعات سلامت

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

HIT

آشنایی با رشته

تاریخچه و معرفی رشته فناوری اطلاعات سلامت

گروه فناوری اطلاعات سلامت

اعضای گروه

معرفی مدیر گروه و هیات علمی

علوم پزشکی وارستگان

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

کارگاه آموزشی

طرح دروس

طرح دروس فناوری اطلاعات سلامت

فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانشجویان ممتاز

اطلاعات بیشتر
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانش آموختگان

اطلاعات بیشتر
علوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعات بیشتر
علوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی

اخبار گروه

اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامت

گزارش عملکرد گروه

اطلاعات بیشتر

منابع

ژورنال کلاب های برتر در سال تحصیلی 98-97
رتبه ارائه دهنده ورودی عنوان
رتبه اول خانم هادیان 951 Clinical Decision Support Systems for Drug Allergy Checking : Systematic Review
رتبه دوم خانم محمدی 951 Health-E-Call, a Smartphone-Assisted Behavioral Obesity Treatment: Pilot Study
رتبه سوم خانم صفایی مهنه 951 A Web-Based Serious Game on Delirium as an Educational Intervention for Medical Students: Randomized Controlled Trial
دکتر مظاهری

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.