FA - EN

searchfood
🎯 مهارت و دانشی که پس از حضور در این کارگاه خواهید آموخت:

🔸آشنایی با مواد پلاستیکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی
🔸نحوه مهاجرت مواد بسته بندی به مواد غذایی
🔸نحوه شناسایی مواد مهاجر در مواد غذایی
🔸تشخیص و شناسایی مضر بودن مواد بسته بندی

👈شرکت برای عموم آزاد است.

😊بخشی از هزینه این کارگاه به نفع خیریه تبسم خواهد بود😊

✴️دانشجویان وارستگان جهت ثبت نام در روزهای 19 و 20 فروردین به لابی ساختمان شماره 1 مراجعه کنند.

زمان کارگاه: چهارشنبه 21 فروردین

✳️متقاضیان آزاد از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.