FA - EN

1- پذیرش خوابگاه های دانشگاه به چه صورت است؟

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان دارای خوابگاه اختصاصی نمی باشد، شایان ذکر است دانشجویان را به خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه سطح شهر معرفی می نماید، همچنین یک خوابگاه خودگردان دخترانه در نزدیکی این مرکز با ظرفیت محدود دایر است.

شهریه حدودی خوابگاه هزینه خوابگاه ها متغیر و از 11.500.000 ریال الی 17.000.000 می باشد.

2-وام شهریه به دانشجویان پرداخت می گردد؟

صندوق رفاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت اعلام فراخوان و اختصاص بودجه این امکان را برای دانشجویان علوم پزشکی وارستگان فراهم می نماید.

3. موقعیت مکانی علوم پزشکی وارستگان در شهر مشهد کجاست؟

موقعیت مکانی علوم پزشکی وارستگان