FA - EN

دکتر محمدرضا مظاهری- مدیر گروه رشته فناوری اطلاعات سلامت و عضو هیئت علمی علوم پزشکی وارستگان- در ویدیویی کوتاه درباره رشته‌ی HIT یا فناوری اطلاعات سلامت توضیحاتی ارائه می‌دهند. بازارکار و فرصت‌های شغلی این رشته همچنین بازگو می‌شوند.

در قسمت‌های بعدی منتظر توضیحات بیشتر باشید.