FA - EN

پروژه های گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – سال تحصیلی 98-97

ردیف استاد راهنما ارائه دهنده موضوع
1 دكتر مصطفی جهانگیر امیر احمدی مقایسه عملکرد سه الگوریتم داده کاوی در تشخیص عارضه های بیماری دیابت
2 دکتر محمدرضا مظاهری هدیه بهاری ثانی بررسي كاربردپذيري سیستم اطلاعات بیمارستاني، بیمارستان امام رضا (ع) مشهد با استفاده از روش بیان افکار از ديدگاه دانشجويان پرستاري
3 دكتر مصطفی جهانگیر امیر محمد قوانلو طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن سلامت همراه در خودمراقبتی بیماران جراحی شده بیمارستان اکبر مشهد سال 1398
4 دکتر محمدرضا مظاهری
مشاور : دكتر زهرا مظلوم خراسانی
نجمه هادیان بررسی آمادگی بیماران دیابتی برای استفاده فناوری اطلاعات
5 دكتر مصطفی جهانگیر محمد مهدی حافظ نیا بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم نوبت دهی آنلاین پزشکان از دیدگاه بیماران
6 دکتر محمدرضا مظاهری عاطفه محمدی بررسی دیدگاه بیماران از سیستم نوبت دهی سنتی پزشکان متخصص چشم
7 دکتر محمدرضا مظاهری فاطمه مرادی بررسی امکان سنجی و پذیرش نرم افزارهای بارداری از دیدگاه زنان باردار
8 دکتر محمدرضا مظاهری سیده فاطمه موسوی بایگی بررسی تاثیر آموزش مدیریت وزن بر میزان آگاهی دانشجویان علوم پزشکی وارستگان
9 دکتر محمدرضا مظاهری شمیم نشیبی بررسی کاربردپذیری سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان امام رضا (ع) با روش بیان افکاراز دیدگاه دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت
10 دکتر محمدرضا مظاهری مرضیه راعی بررسی تاثیر مشاوره از راه دور بر روی رضایت زنان باردار مشهد سال 1398
11 دكتر مصطفی جهانگیر
مشاور : دکتر محمدرضا مظاهری
فهیمه رضایی بررسی عوامل موثر بر وزن کم نوزادان هنگام تولد در شهر مشهد با استفاده از داده کاوی در بازه زمانی سال های 1396 تا 1397
12 دکتر محمدرضا مظاهری محدثه صفایی بررسی مشکلات ارتباطی زنان باردار با پزشک متخصص و پیشنهاد راه حل به کمک مداخلات فناوری اطلاعات در مشهد سال 1397
13 دكتر غلامرضا مرادی
مشاور : دكتر مصطفی جهانگیر
پرستو سهیلی راد اثربخشی برنامه آموزشی و سرگرمی مبتنی بر نظریه گاردنر بر عملکرد های هوش چندگانه کودکان
14 خانم فاطمه عارفی محدثه وزیری ارزیابی سامانه ثبت سرطان Cancer Health از دیدگاه کاربران در استان خراسان در سال 97
15 دكتر غلامرضا مرادی
مشاور: دكتر مصطفی جهانگیر
محمد یعقوبی ارزیابی دیدگاه دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت نسبت به وضعیت تحصیلی موجود در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان -1398