FA - EN


به گزارش مفدای وارستگان، دانشجویان ورزشکار وارستگان پس از اتمام سخنرانی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در مراسم افتتاحیه سیزدهمین المپیاد ورزشی دختران، موفق شدند تا با ایشان گفتگویی داشته باشند و عکس یادگاری بگیرند، دکتر فراهانی در پیامی از ریاست مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان دکتر وارسته،  به خاطر توجه و اهمیت دادنشان به امور و برنامه های فرهنگی و دانشجویی و حمایت از دانشجویان بابت شرکت در مسابقات، جشنواره ها و ... قدردانی کردند.