FA - EN

99859
به گزارش مفدای وارستگان، دانشجویان دختر این موسسه در سیزدهمین المپیاد ورزشی، دانشگاه های علوم پزشکی حضور پیدا کرده و در 4 رشته بدمینتون، کاراته، تنیس روی میز و شطرنج با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

مشعل بازی ها هم اکنون در شهرکرد توسط قهرمان شنای کشور روشن شد.