FA - EN

Capture
دانشجويان عزيز
 اساتید محترم و همكاران گرامي

آغار سال تحصیلی و شروع مجدد آموزش و پرورش سرمایه های اصلی کشور، که جوانان این مرز  بوم می باشند را به جامعه دانشگاهی، دانشجویان عزیز و به ویژه دانشجویان جدید الورود صمیمانه تبریک عرض می کنم. امیدوارم در سال تحصیلی جدید با امید، نشاط و پویایی علاوه بر علم و دانش، منش، اخلاق و مهارتهای مورد نیاز زندگی شغلی، اجتماعی و خانوادگی را بیاموزیم.

شروع ها  همیشه به وجود آورنده فرصت ها هستند، ممکن است شروع سال نو باشد یا سال تحصیلی،  زندگی مشترک یا یک زندگی شغلی و ... از این لحاظ می تواند فرصتی باشد تابرای مسیری که آغاز کننده آن هستیم،  اهدافی را مشخص کرده و بصورت مستمر این اهداف را پایش کنیم.

با وجود اینکه این شروع ها تکرار پذیر هستند (مانند سال نو یا سال تحصیلی) این فرصت را فراهم می کنند که با مرور اهداف گذشته، مسیر حرکت و پیشرفت انجام شده را آسیب شناسی کنیم و در صورت نیاز اهدافمان را باز نگری کنیم.

برنامه ریزی برای فرایند های اموزشی خارج از برنامه درسی مدون، برای دانشجویان عزیز امکان تدوین منطقی و اصولی اهداف را فراهم خواهد نمود. زیرا در وارستگان بر این باوریم که اگر بخواهیم در جامعه تأثیر گذار باشیم باید نیروهایی شاخص تحویل جامعه پزشکی دهیم و برای نیل به این هدف زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسبی را فراهم کرده و برنامه های مفصلی را تدارک دیده ایم که به تدریج با ارائه آنها فرآیند آموزش را هدفمندتر دنبال خواهیم کرد. تمام سعی ما بر این است که دانشجویان وارستگان افرادی شاخص باشند.
لذا از خداوند متعال خواهانم تا در این مسیر، به همه ما همت و توانی سترگ جهت تفکر،تحقیق، پژوهش، یقین و پیشرفت عطا نماید.
    
دکتر عبدالرضا وارسته
رئیس مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان