FA - EN

arshad varAstegan
دانشجویان وارستگانی با درخشش دوباره خود در کنکور کارشناسی ارشد برگ زرینی به افتخارات مجموعه وارستگان افزودند.

این دانشجویان موفق شدند با کسب رتبه های بسیار خوب در دانشگاه های علوم پزشکی تهران،  شهیدبهشتی،  مشهد و ... در مقطع کارشناسی ارشد دررشته های بسیار خوبی جایگاه شایسته ای را کسب کنند.
قبولی در مقطع کارشناسی ارشد را به این عزیزان تبریک گفته و برای آن ها از درگاه ایزد منان آرزوی موفقیت های روز افزون داریم.