FA - EN

tabasom
به گزارش مفدا وارستگان، دانشجویان کمیته خیریه تبسم با هدف یاری رساندن به هم وطنانمان در غرب کشور، از روز بعد از زلزله  کمپین کمک به زلزله زدگان را، با همیاری دوستان و همراهان خود، راهندازی کرده و تاکنون موفق به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مناسبی شدند.
 اقلام غیرنقدی  جمع آوری شده به معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارسال می شود، همچنین موارد نقدی دریافت شده، جهت تهیه موارد مورد نیاز زلزله زدگان توسط دانشجوی کرمانشاهی وارستگان"آفای نوید خودآموز" به دست هم وطنانمان خواهد رسید.

به امید آرامش ایرانم