FA - EN

فعالین کانون خیریه تبسم و سایر دانشجویان علوم پزشکی وارستگان پس از حادثه زلزله کرمانشاه اقدام به جمع آوری اقلام غیرنقدی و نقدی نمودند.
در این راستا توانستند مبلغ 12 میلیون تومان به همراه مقادیر زیادی کمک غیر نقدی با همکاری خوب آزمایشگاه پردیس مشهد جمع آوری نمایند
کمک های غیر نقدی روز جمعه 26 آبان ماه پس از بسته بندی به مقصد کرمانشاه ارسال گردید
کمک های نقدی نیز به دانش آموخته کرمانشاهی وارستگان نوید خودآموز ارسال گردید و ایشان به همراه تعدادی از اقوام اقدام به خرید وسایل ضروری همچون پتو، لباس گرم مردانه، لباس گرم زنانه، وسایل بهداشتی، نایلون، ظروف اولیه آشپزی، حوله و ... نمودند.
خودآموز به همراه خانواده ای کرمانشاهی به نام موسیوند و خانم آزیتا عاقبتی از اساتید علوم پزشکی وارستگان در روز شنبه 27 آبان ماه به روستاهای اطراف مراجعه نمودند این اقلام به دست هموطنان زلزله زده کرمانشاه رساندند.
خودآموزپس از تقدیم اقلام تهیه شده از منطقه بازدیدی به عمل آورد و گزارش نموده که اقلام اولیه الحمدالله به دست عزیزان کرمانشاهی رسیده و نیاز جدی  وسایل پخت و پز در این شرایط می باشد.

مردم غیور و مهربان کرد، از همدلی کلیه اقوام تشکر نمودند.