FA - EN

LINQUP

انجمن جدید دانشگاه وارستگان که به تازگی کار خود را شروع کرد، هدف اصلی این انجمن ایجاد فرصت های کاری و شکوفا نمودن طرح ها و ایده های دانشجویان در بستر دانشگاه است. با توجه به اینکه در سالهای اخیر فعالیت های استارت آپی نقش چشم گیری در بازار کاری و ایده آفرینی ایفا نموده اند لذا این فعالیت ها با در نظرگرفتن قشر جوان و پر شور دانشجو که همواره به دنبال کسب علم و دانش هستند این امکان را فراهم می آورد تا شاهد درخشش فراوانی در یک استارت آپ داشته باشیم .
این انجمن در مرحله ی اولیه به دنبال راه کاری برای ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی مناسب برای دانشجویان و فارغ التحصیلان وارستگانی است و با گذشت زمان و بزرگ شدن فعالیت ها و پشتکار دانشجویان و فارغ التحصیلان ما شاهد درخشش هرچه بیشتر این انجمن در دانشگاهها و مراکز دیگر خواهیم بود.
به همین منظورهمایشی در تاریخ 27 آذر ماه 96 برگزار گردید
این همایش با 4 محوریت اصلی معرفی لینکاپ، خودآگاهی و خودشناسی، رزومه نویسی، معرفی شبکه ی اجتماعی پروفایل و اهداف آینده ی این انجمن برگزار گردید. طی این همایش مطالب مفید و مهمی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان با محوریت های همایش بیان گردید.در بخش اول معرفی خود لینکاپ و معرفی هدف اصلی از تشکیل این انجمن توسط آقای مظفری بیان گردید و در بخش دیگری از همایش چگونگی شناخت خود و استعداد ها نقاط قوت و ضعف توسط خانم قائینی مطرح شد .
در بخش معرفی روزمه که با سخنرانی دکتر جهانگیر صورت گرفت چگونگی نوشتن یک رزومه
ی خوب وکامل بیانگردیدونکات کلیدی برای مصاحبه های شغلی از جمله چگونگی جواب دادن به سوالات مصاحبه چگونگی داشتن یه رزومه ی خوب از لحاظ طراحی و مهارتی و... بیان گردید.
در
بخش بعدی معرفی شبکه ی اجتماعی پروفایل برای ساخت رزومه و دریافت کار و فعالیت های لینکاپ برای بازاریابی و تبلیغ دانش آموختگان توسط آقای قوانلو صورت پذیرفت در پایان جلسه نیز سوالی مطرح گردید که به قید قرعه به یکی از حاضرین جایزه ای داده شد.

پس از ارزیابی های صورت گرفته از پرسشنامه هایی که در بین شرکت کنندگان توزیع شد این همایش با نمره ی توانست آمار و رضایت بالایی را به خود اختصاص دهد.