FA - EN

photo 2017 12 07 15 35 22
16 اذر روز دانشجو ،  مانند سایر مناسبت ها به عنوان یک روز نمادین با سابقه ای تاریخی و انقلابی در نظر گرفته شده است. اغلب افراد این دوره  را دردوران 18 تا 28 سالگی زندگی خود و البته به عنوان یک دانشجو می گذرانند، یعنی سالهایی که در زندگی همه افراد نقش مهمی در تعین جایگاه اقتصادی، اجتماعی آینده آنها دارد. "یعنی جوانی"
اما نکته یا سوال مهم این است که در این دوران چه کسی یا کسانی بیشترین تاثیر را در تعین جایگاه اقتصادی اجتماعی افراد می گذارند؟
خانواده؟
محیط زندگی؟
 شرایط دانشگاه محل تحصیل؟
 اساتید؟
و .....
 البته همه این عوامل می توانند تاثیر گذار باشند اما بدون شک مهمترین و تاثیر گذارترن نقش را خود فرد ایفا می کند.

دوران دانشجویی می تواند مهمترین دوران سازندگی زندگی هر فرد را تشکیل دهدبا شرط مسئولیت پذیری دانشجو، بدین معنی که قبول کند، مهمترین نقش را در این سازندگی بر عهده خود اوست.
اکثر افراد موفق دنیا، که گاهی در بهترین  دانشگاه به تحصیل مشغول بوده اند نقد هایی بر شیوه رفتار والدین، اطرافیان، اساتید یا شرایط محیط آموزشی خود داشته اند .
گاهی احسا س می کرده اند که بعضی از دروس مفید نیستند یا شیوه های اموزشی یا ارزشیابی را قبول نداشته اند و یا اینکه محیط به اندازه کافی منطبق بر خواسته های انها نوده است.
 اما غالب این افراد موفق در دوران دانشجویی بجای تمرکز بر مشکلات فوق الذکر، سخت در مسیر اهدف  خود تلاش کرده اند.
تلاش کرده اند اول خودشون را پیدا کنند و در مرحله بعد به ارتقا خود بپردازند.

دانشجویان عزیز
اینجانب افتخار دارم که به عنوان دانشجوی سالهای دور، این روز مقدس را به محضر شما عزیزان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای یکایک شما سربلندی و بهروزی آرزومندم.
عبدالرضا وارسته
#تبریک
@varasteganmefda

✔️
https://www.instagram.com/varasteh_abdolreza/