FA - EN

saeedroyan
مسابقات تربیت بدنی منطقه 9 کشور در حال برگزاری است

به گزارش مفدا وارستگان، آقای سعید رویان نماینده آقایات تیم کاراته وارستگان با شکست حریفان خود موفق به کسب مقام اول کمیته و مقام سوم کاتا در مسابقات کاراته تربیت بدنی منطقه 9 کشوری شد.

باآروزی موفقیت برای تیم وارستگان در سایر رشته های ورزشی