FA - EN

linkup
انجمن لینکاپ با هدف کاریابی و کارآفرینی و آموزش در تاریخ 27 آذر ماه 96طی جلسه ای با حضور دانشجویان معرفی گردید.
این جلسه با موضوعات اصلی، معرفی لینکاپ، خودآگاهی و خودشناسی، رزومه نویسی، معرفی شبکه ی اجتماعی پروفایل و اهداف آینده ی این انجمن برگزار گردید.
در این جلسه مطالب مفید و مهمی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان با محوریت های بیان شده در بالا مطرح گردید. هدف اصلی این انجمن آینده نگری کسب و کار برای دانشجویان است و همچنین حمایت از طرح های نو آورانه و جدید دانشجویان هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی .
در بخش اول معرفی لینکاپ، هدف اصلی از تشکیل آن، توسطد آقای احسان مظفری یکی از دانشجویان وارستگان، بیان گردید و در بخش دیگری از جلسه به بررسی چگونگی شناخت فردی، استعداد ها،  نقاط قوت و ضعف توسط خانم قائینی مسئول دفتر مشاوره پرداخته شد، در بخش چگونگی نوشتن یک روزمه خوب که با سخنرانی آقای دکتر جهانگیر صورت گرفت،  نکات کلیدی برای مصاحبه های شغلی، از جمله چگونگی پاسخ دادن به سوالات مصاحبه،  چگونگی داشتن یه رزومه ی خوب از لحاظ طراحی، مهارتی و... بیان گردید.
در بخش بعدی جلسه معرفی شبکه ی اجتماعی پروفایل برای ساخت رزومه و دریافت کار وهمچنین فعالیت های لینکاپ برای بازاریابی و تبلیغ دانش آموختگان توسط آقای قوانلو دانشجوی علوم پزشکی وارستگان، انجام شد.
در پایان جلسه نیز سوالاتی مطرح گردید و به قید قرعه به یکی از حاضرین جایزه ای اهدا شد.