FA - EN

parvaneh
سیدعلی پروانه جلیلی موفق به کسب مقام سوم مسابقات تنیس روی میز شد.
طبق روال هرساله کمیته تربیت بدنی دانشگاه و موسسات منطقه 9 کشور اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی نموده است. نماینده تیم تنیس  آقایان دانشجوی علوم پزشکی وارستگان، آقای سید علی پروانه جلیلی طی بازی هایی که با دانشجویانی از دانشگاه های خاوران، بینالود،خراسان داشت، توانست حریفان خود را شکست دهد، اما در مقابل حریفی از دانشگاه سجاد بازی را واگذار و به مقام سوم مشترک این دوره از مسابقات تنیس روی میز دست یافت.
ضمن عرض تبریک به ایشان، آرزومند موفقیت های بعدی دیگر ورزشکاران وارستگانی در این دوره از مسابقات هستیم.