FA - EN

onlineExam vara
بنا بر اعلام مدیر امور آموزشی علوم پزشکی وارستگان با توجه به استقبال اعضای هیأت علمی و همچنین رضایت دانشجویان در نظر است 15 درصد آزمونهای پایان نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه و فناوری اطلاعات سلامت به صورت آنلاین برگزار گردد.

نعمتی افزود: برای اجرای آزمونهای آنلاین با تجهیز کارگاههای کامپیوتر مرکز با 50 عدد کامپیوتر و فراهم کردن زیر ساختهای لازم و پشتیبانی مدیریت فناوری اطلاعات سبب شده است علاوه بر بهره وری از وقت اساتید که نیازی به تصحیح اوراق نبوده، صرفه جویی قابل توجهی نیز در مصرف کاغذ صورت پذیرد، همچنین دانشجویان بلافاصله پس از پایان امتحان از نمره خود اطلاع پیدا نموده و ضریب خطای تصحیح اوراق بسیار کاهش می یابد.