FA - EN

varastegan charity
به گزارش مفدا
وارستگان، خیریه دانشجویی تبسم که در هفته گذشته به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری بازارچه خیریه نوروزی ای برگزار کرده بود، تمام درآمد حاصل از این بازارچه را صرف خرید اقلام مصرفی و سبد های غذایی برای نیازمندان کرد، این خیریه با شعار "در انتهای سال حواسمان به نیازمندان باشد "به همت دانشجویان فعالش  بسته های غذایی ای تهیه و با شناسایی افراد نیازمند در روز های انتهایی سال میان آن ها توزیع کرد.