FA - EN

quranvarastegan
به گزارش مفدا
وارستگان، بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 31 فرودین ماه جاری برگزار می شود، این جشنواره ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برنامه ریزی شده و متقاضیان می توانند در بخش های زیر شرکت نمایند.


بخش های:  آوایی، معارف قرآنی، هنری، پژوهشی، ادبی و ...
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیش تر به سایت رسمی جشنواره با آدرس زیر مراجعه کنند.

http://quran.behdasht.gov.ir/