FA - EN

labstar
امروزه برخی دانشجویان از روند تکرار حفظ مطالب و سپس امتحان و فراموشی مطالب بعد از امتحان خسته شده اند. بنابراین می‌بایست راهی برای  فرار از این تکرار جستجو کرد. شاید یکی از این راه ها، استفاده از مفاهیم علمی در مکانی خارج از جلسه امتحانی باشد!
همانگونه که می‌دانید، زمانی که علوم مختلف کاربرد خود را  در بخش های مختلف زندگی پیدا کنند، جایگاه خود را در ذهن انسان تثبیت خواهند کرد.
یک تیم دانشجویی از دانشجویان وارستگان تصمیم به طراحی یک رقابت علمی-سرگرمی و استفاده کاربردی از مفاهیم علمی گرفتند و با ایده‌پردازی های مختلف، مسابقه ای را تحت عنوان (لب استار) طراحی کردند تا دانشجویان مختلف وارستگان در رشته علوم آزمایشگاهی به رقابت با یکدیگر بپردازند.

این مسابقه که از زمستان 96 آغاز شده است، دانشجویان را به یک چالش لب‌استاری دعوت کرده است.
 دانشجویان ورودی های مختلف وارستگان از ورودی مهر 94 تا مهر 96 در مرحله اول با پاسخ به سوالات تخصصی و عمومی با هم‌گروهی های خود به رقابت پرداختند و پس از گزینش افراد از هر ورودی، این دانشجویان در قالب تیم های دو نفره در فروردین 97 به رقابت خود ادامه دادند.
علاوه بر سوالات تخصصی، هوش دیداری و لبخوانی اسامی میکروارگانیسم ها از بخش های دیگر مرحله دوم این مسابقه بودند.
از هشت تیم شکل گرفته در مرحله دوم، چهار تیم به مرحله نهایی راه یافته و به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.
مرحله پایانی دوره اول این مسابقه، اردیبهشت ماه 97 برگزار  خواهد شد و به تیم های برنده، جوایزی اهدا خواهد شد.
از بخش های سرگرمی این مسابقه می‌توان به لبخوانی، هوش دیداری، پانتومیم علمی نقاشی علمی و داستان سازی علمی اشاره کرد.

تیم برگزار کننده لب استار امیدوار است تا از طریق برگزاری این دست مسابقات، رابطه دانشجویان را با دروس مختلف دانشگاهی بهتر سازد.