FA - EN

varastegan

به گزارش مفدا وارستگان، در راستای اجرای روش های نوین و متفاوت تدریس، بخشی از کلاس تئوری روشهای مطالعه و یادگیری برای تعداد بیست نفر از دانشجویان تغذیه، به شیوه مشارکت و بحث گروهی توسط استاد مربوطه اصل شیرین انجام شد.
موضوع مورد بحث، مدیریت زمان از طریق برنامه ریزی و اولویت بندی درسی بود، در ابتدای کلاس، تئوری های مورد نیاز تدریس شد و در ادامه دانشجویان به گروه های مختلف تقسیم بندی شدند و براساس چارچوب زمانی مشخص و هدف تعیین شده تمام گام های لازم برای یک برنامه ریزی دقیق و با جزییات را انجام دادند.
 تعریف روش «بحث گروهي» به این صورت است که گفت‏وگويي سنجيده ومنظم درباره موضوعي خاص كه مورد علاقه مشترك شركت‏ كنندگان است در بحث است، در اين روش، شاگردان فعالانه در فعاليت‏هاي آموزشي، شركت مي‏كنند و مسئوليت يادگيري را به عهده مي‏گيرند. آنها در ضمن مباحثه، از انديشه و نگرش‏هاي خود با ذكر دلايل متّكي بر حقايق، مفاهيم و اصول علمي دفاع مي‏كنند.
در این روش:
ـ دانشجویان در اين روش هم شنونده و هم گوينده هستند و نه فقط شنونده.
 گفت‏وگوي شاگردان هدفمند طراحي شده و با نظم خاصي به پيش مي‏رود.
 به منظور استفاده کافی از بحث،  موضوع كاملاً مشخص و معين می شود.
استفاده از این روش در کلاس روش های مطالعه و یادگیری با بازخورد بسیار خوبی را از سمت دانشجویان مواجه شد.