FA - EN

کنفرانس بازآموزی توانبخشی در سکته مغزی با 3 امتیاز آموزش مدام و به صورت کاری مشترک توسط آسیب شناسی گفتار و زبان و کادرمانی در تاریخ 28 تیرماه برگزار گردید.

به گزارش مفدا وارستگان، به نقل از دبیر علمی برنامه الهام اصل شیرین کارشناس ارشد گفتار درمانی، این برنامه راس ساعت 8:30 دقیقه پس از ارائه مقدمه ای  آغاز گردید

در ابتدا پوریا سروقدی کارشناس ارشد کاردرمانی، دبیر علمی انجمن کاردرمانی خراسان رضوی، به انواع دلایل سکته مغزی و همچنین سندورم وابسته آن اشاره نمود،

سپس بحث آناتومی مغز و عملکرد قسمت های مرتبط، اختلال عملکرد شریان های مغزی و علایم آن مطرح گردید در ادامه اختلالات درکی و شناختی و چند نمونه درمان بیان شد در انتهای این بخش مخاطبین پرسش و پاسخ ها در این خصوص مطرح نمودند

در بخش دوم کنفرانس لیلا اعزازی کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان به بیان اختلالات بعد از سکته مغزی همچون آنومی و آپراکسی گفتار و درمان های تخصصی مرتبط گفتار و زبان در این اختلالات پرداخت  و در ضمن سخنرانی فیلم های از نمونه های درمان پخش نمود.