FA - EN


tabasomCharity
به گزارش مفدا
وارستگان، براساس برنامه ریزی های انجام شده در کانون خیریه دانشجویی تبسم، درتاریخ 19 شهریورماه تبسمی ها برای دومین بار میزبان دانش آموزان یکی از مراکز بهزیستی بودند و در راستای اهداف برنامه مدرسه تابستانه تبسم که آموزش مهارت های علمی، فرهنگی و هنری به دانش آموزان می باشد،  به آموزش یکی از مهارت های هنری (دستبند سازی) به آن ها پرداختند و این کارگاه با استقبال خیلی خوب از سمت این دانش آموزان مواجه شد.
لازم به ذکر است که مجموعه کارگاه های علمی و فرهنگی و هنری در روزهای آتی ویژه این دانش آموزان برگزار خواهد شد.