FA - EN

register97
 بـه گزارش مفدا وارستگان  نخستین جلسه ستاد استقبال از دانشجویان و سامان دهی ثبت نام دانشجویان ورودی 97  با بحث و تبادل نظر پیرامون  ارائه راهکار برای اجرای بهتر فرایند ثبت نام، در حوزه های آموزشی، رفاهی، فرهنگی  برگزار گردید.در این جلسه که با مدیریت واحد آموزش دانشکده برگزار شد، نعمتی مدیر آموزش متذکر شد که ستاد ثبت نام ، ستادی دانشگاهی است و منوط به یک حوزه یا یک معاونت نمی باشد همراهی و همکاری تمام حوزه ها در برپایی هرچه بهتر این مراسم بسیار حائز اهمیت است و ارائه طرح، پیشنهاد در برنامه‌ریزی ستاد موجب  انسجام و نظم هرچه بیشتر فرایند ثبت نام خواهد شد.