FA - EN

content

به منظور ارتقاء کیفیت و جذابیت محتواهای تولید شده در مرکز علوم پزشکی وارستگان، کارگاه تولید محتوا و کپی رایتینگ (Copywriting) برگزار گردید.

 به گزارش مفدا وارستگان، روز دوشنبه کارگاه تولید محتوا و کپی رایتینگ با هدف آموزش تولید محتوای با کیفیت، انگیزشی و جذاب برای کارکنانی که درگیر تولید محتوا هستند برگزار شد. دکتر جهانگیر عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت که تدریس این کارگاه را بر عهده داشت به توضیح مفهوم کپی رایتینگ پرداخت. همچنین موارد استفاده کپی رایتینگ که در مسائلی مانند برند سازی و انتقال پیام های اجتماعی و آموزشی توضیح داده شد. گفتنی است که موضوعات دیگری نیز مانند ویژگی های یک متن خوب، نوشتن عنوان و شعار برای یک متن دراین کارگاه مطرح شد که برای مشارکت و فعالیت بیشتر شرکت کنندگان، تمرین های عملی نیز در راستای همین نکات برای آنها در نظر گرفته شد.  بقیه جلسات این کارگاه در طی هفته های آتی برگزار خواهد شد.