FA - EN

 nutritionLab
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در جهت ارتقاء سطح آموزش عملی و همچنین توانمندسازی دانشجویان علوم تغذیه این مرکز، آزمایشگاه ارزیابی وضعیت تغذیه را با بکارگیری به روزترین ابزار های آموزشی پرکاربرد از جمله دستگاه سنجش ترکیب بدن Inbody، کالیپر چربی سنج، دینامومتر، ترازوی  بزرگسالان سکا و انواع فشار سنج ها، دستگاه سنجش قند خون، گام شمار، ترازو و قد سنج کودک و... راه اندازی نمود.