FA - EN

library
معاونت پژوهشی علوم پزشکی وارستگان با همکاری گروه های آموزشی و واحد کتابخانه این مرکز، در جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان وارستگان و همچنین ارتقاء کیفیت ارائه دروس آموزشی سعی در جهت تجهیز منابع کتابخانه گروه های آموزشی داشته است که در این راستا با همکاری واحد کتابخانه، آخرین کتب آموزشی مورد نیاز و مرتبط با رشته های این مرکز و همچنین کتب مرجع این رشته ها با آخرین ورژن های موجود در بازار به زبان فارسی ولاتین، خریداری و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.
علاوه براین در جهت حمایت از دانشجویان فارغ التحصیل وارستگان،  بابت شرکت در آزمون های مقاطع بالاتر، اکثر منابع و کتب مورد نیاز کنکورو تحصیلات تکمیلی خریداری و در کتابخانه علوم پزشکی وارستگان در اختیار دانشجویان و دانش آموختگان قرار گرفته است.