FA - EN

tabassomCharity
به گزارش مفدا وارستگان، به مناسبت روز جهانی سالمند جمعی از دانشجویان وارستگان با برنامه ریزی کانون خیریه دانشجویی تبسم به دیدار سالمندان یکی ار مراکز نگهداری بهزیستی مشهد رفتند.
در این بازدید دانشجویان در ابتدا با اهدا شاخه های گل ازعزیران سالمند دلجویی کرده وپس از آن در محیطی گرم و صمیمی به اجرای  برنامه های سرگرم کننده ای همچون موسیقی زنده و آواز خوانی که ویژه این عزیزان  تدارک دیده بودند، پرداختند.
این بازدید با با استقبال گرم و صمیمی سالمندان و همچنین دانشجویان مواجه شد و حدود چهل نفر از دانشجویان این مرکزدر این برنامه حضور پیدا کردند.