FA - EN

hemathology
اولین جلسه ژورنال کلاب در سال تحصیلی جدید با عنوان "تعیین دوز مصرفی وارفارین و پلاویکس با توجه به ژنتیک هر فرد "و همچنین "کنترل کیفی انجام تست های انعقادی" در تاریخ سه شنبه دهم مهرماه 97 در علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید . در این جلسه دکتر حبیبی از اساتید هیات علمی رشته علوم آزمایشگاهی، به بیان مطالبی پیرامون موضوعات مرتبط با جلسه ژورنال کلاب پرداخته و سپس به پرسش و پاسخ با دانشجویان حاضر در جلسه پیرامون موضوعات مطرح شده، پرداختند، ایشان همچنین در پایان جلسه به بیان توضیحاتی مبسوط پیرامون چشم انداز تحصیلات تکمیلی در رشته هماتولوژی، در راستای شفاف کردن افق و چشم انداز دانشجویان علاقه مند به شرکت در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته و شرایط لازم برای آمادگی جهت شرکت در  آزمون این رشته را به دانشجویان عنوان نمودند.