FA - EN

MasterPrize
به گزارش مفدا وارستگان، در مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید علوم پزشکی وارستگان، در برنامه ای که  با حضور معاونت آموزشی این مرکزبرگزار شد، ایشان با اهدا پک هایی با عنوان کمک هزینه خرید لپ تاپ و تبلت از طرف علوم پزشکی وارستگان، مراتب قدردانی را از این پذیرفته شدگان به عمل آوردند.
با امید موفقیت های روز افزون برای این عزیزان.