FA - EN

consultant
به همت دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان کارگاه برنامه ریزی تحصیلی جهت اساتید مشاور برگزار شد.

به گزارش مفدا وارستگان، با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و لزوم برنامه ریزی بلند مدت برای دانشجویان در حال افت تحصیلی، دفتر مشاوره  اقدام به برگزاری کارگاه برنامه ریزی تحصیلی برای اساتید مشاور نمود. در این کارگاه  که روز پنجشنبه مورخ 26مهرماه 97 در علوم پزشکی وارستگان برگزار شد، ابتدا مسئول اداره مشاوره  "آزاده قاینی"  دستور العمل وزرات بهداشت در خصوص برخورد با دانشجویان دارای افت تحصیلی  را به اساتید مشاور توضیح داد و وظایف هریک از  ایشان را در پروتکل مشخص نمود.

همچنین این کارگاه شامل موضوعاتی مانند برنامه ریزی درسی،  روش های مطالعه موفق،  عدم تمرکز تحصیلی و اضطراب امتحان نیز مطرح گشت و در خلال کارگاه به سوالات موردی اساتید مشاور نیز پاسخ داده شد.

گفتنی است دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان، در نظر دارد  تا در ادامه ی این سری از کارگاه ها، جلساتی نیز جهت ایجاد فضای پرسش و پاسخ اساتیدمشاور در زمینه ی برنامه ریزی تحصیلی با حضورمسئول دفتر مشاوره برگزار نماید