FA - EN

khodmorghebati


به مناسب هفت بهداشت روان و به همت دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان کارگاه خود مراقبتی دانشجویان درخصوص آسیب های اجتماعی برگزار گردید.
به گزارش مفدا وارستگان، با توجه به قرار گیری در هفته بهداشت و سلامت روان، یکی دیگر از شعار های این هفته، دانشجو و خود مراقبتی در برابر آسیب های اجتماعی است که با توجه به این شعار کارگاه خود مراقبتی در برابر آسیب های اجتماعی ویژه دانشجویان وارستگان  توسط دفتر مشاوره برنامه ریزی شد و درروز چهارشنبه مورخ 2 آبان ماه 98 با حضور دانشجویان، برگزار شد. با توجه به اینکه اغلب دانشجویان جدید الورود همزمان با شروع ترم تحصیلی معمولا دچار مشکلات انطباق با محیط و زندگی جدی می شوند، دراین نشست سعی بر آن شد تا حد امکان  حضور این دانشجویان را داشته باشیم و دکتر مخبر  کارشناس  دفتر مشاوره وارستگان در این کارگاه مطالبی مانند تاب آوری، مقابله با استرس های زندگی دانشجویی و ...  و راه های مواجهه و مقابله با آن را  برای دانشجویان مطرح کرد.