FA - EN

karamoozi
به گزارش مفدا
 وارستگان، سومین کارگاه آموزشی گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال تحصیلی جدید با موضوع "ضروریاتی که دانشجوی علوم آزمایشگاهی قبل از کارآموزی باید بداند!" در تاریخ هفتم آبان ماه 1397 با تدریس اساتید هیات علمی وارستگان، حسین حبیبی و  آرمین مختاریه و با همکاری مرکز آموزش مهارتی علوم پزشکی وارستگان برگزار شد.
دوران کارآموزی از آن دست دوران های زندگی است که احساسات متفاوت و بعضاً متناقضی را در افراد مختلف بر می انگیزد. بسیاری از افراد و دانشجویان در این دوران تجربیات زیادی کسب می کنند ودر سال هایی نه چندان دور نیز از آن به عنوان یکی از مفید ترین دوره های زندگی خود در جهت یافتن شغل مناسب و ایده آل نام می برند. بسیاری دیگر نیز از رفتار مرکز یا موسسه پذیرنده ی خود شکایت می کنند و کارآموزی را دوران بیهوده یا وقت تلف کردن می نامند.
از این رو با توجه به گذراندن درس کارآموزی توسط دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی  وارستگان و ضرورت آگاه نمودن این دانشجویان از فرصت هایی که در این مسیر برایشان محیا می شود، همچنین پرهیز از مواردی که منجر به غیر مفید بودن و یا به عبارتی بیهوده بودن این دوران می شود، گروه علوم آزمایشگاهی وارستگان نسبت به برگزاری کارگاه فوق الذکر در جهت آگاه نمودن دانشجویان با پروسه کارآموزی و بررسی ضروریات مورد نیاز از مرحله پذیرش در آزمایشگاه های تشخیص طبی تامرحله جوابدهی اقدام نمود و مباحث زیر را به صورت تخصصی به دانشجویان آموزش داده شد:
  1. بررسی روند کاری در آزمایشگاه های تشخیص طبی
  2. تقسیم بندی انواع مراجعه کننده به آزمایشگاه
  3. مراحل شروع ارتباط آزمایشگاه با مراجعه کننده
  4. نحوه ارتباط با مراجعه کننده و همکاران، نحوه پذیرش افراد، انواع بیمه و ...
  5. بررسی نمونه ها در بخش آنالیتیک آزمایشگاه (انجام آزمایش) و(مرحله جوابدهی)  
  6. بررسی استاندارد های آزمایشگاه تشخیص طبی (ISO 15189) و خطاهای آزمایشگاهی (Lab Errors)
گفتنی است، این کارگاه مورد استقبال دانشجویان در شرف ورود به مرحله کارآموزی قرار گرفت.