FA - EN

proposal
کارگاه پژوهشی "پروپزال نویسی 2" در تاریخ 30 آبان ماه 97 با تدریس فاطمه کیفی (عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی و معاون پژوهشی علوم پزشکی وارستگان) و با همکاری مرکز آموزش مهارتی در وارستگان برگزار شد. این کارگاه در ادامه ی کارگاه دو هفته پیش که به معرفی قسمت های مختلف پروپزال و تکنیک های طلایی در نوشتن پروپزال اختصاص داده شده بود، برگزار شد.

    از آنجا که نگارش طرح های پژوهشی برای دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از دانشجویان در نگارش طرح مدون و قابل قبول پژوهشی با چالش روبرو هستند و با توجه به اهمیت این مساله و اینکه دغدغه ی بسیاری از دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی، مسائل مربوط به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و انجام تحقیقات و پژوهش می باشد، در همین راستا بر آن شدیم تا با هدف توانمند سازی دانشجویان و کاربردی کردن موضوع، تعداد جلسات این کارگاه ادامه یابد و دانشجویان یک موضوع مشخص را انتخاب کنند و تا پایان دوره آموزش، نمونه پروپزال خود را نوشته و در نهایت این نمونه در شواری پژوهشی بررسی شود و و در صورت تایید، نسبت به نوشتن مقاله مرتبط اقدام شود.

   مدرس کارگاه ابتدا به بررسی و شرح مواردی چون عنوان پروپوزال و معیارهای تعیین عنوان از جمله: قابلیت اجرایی بودن طرح، کاربردی بودن و مقرون به صرفه بودن، نداشتن موانع اخلاقی و مقبولیت سیاسی و اجتماعی آن پرداخت و در بخش های بعدی آن به بررسی و شرح کامل بیان مسئله، معیارهای آن در پروپوزال و کیسهای مربوط به بیان مسئله و همچنین بررسی متون، معیارهای آن در پروپوزال و کیسهای مربوط به متون پرداختند. همچنین نمونه هایی از بیان مساله اشتباه، بیان مساله مختصر و مناسب، متون مناسب و متون نا مناسب نیز تحلیل و بررسی شد.

  در ادامه کارگاه فرصتی در اختیار دانشجویان قرار گرفت، تا به صورت موردی موارد مطرح شده را با نظارت مدرس کارگاه به صورت تمرین انجام دهند.