FA - EN

kabed
جلسه ژورنال کلابی که در تاریخ سه شنبه
۳۰آبان ماه با موضوع ارتباط بین کبد چرب غیر الکلی و سرطان کلورکتال در علوم پزشکی وارستگان برگزار شد.
 در این جلسه علی رضا پریزاده عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی، در ابتدا به بیان تعاریفی از بیماری کبد چرب پرداخته و ریسک فاکتورهای ابتلا به آن مانند چاقی، دیابت و ...  را عنوان نمود،  در ادامه  علائم و آزمایش های پاراکلینیکی تشخیصی بیماری کبد چرب را توضیح داده و پس از آن درباره ریسک فاکتورهای ابتلا به بیماری سرطان کولورکتال پرداخت و علائم مربوط به این بیماری را تشریح کرد و سپس به تشریح راه های تشخیص این سرطان خصوصا کولونوسکوپی به همراه بیوپسی پرداخت.
در ادامه این جلسه ایشان از مقاومت به انسولین و تغییر در میزان هورمون های مترشحه از بافت چربی مثل آدیپونکتین و لپتین و همچنین میکروآران ها به عنوان عوامل احتمالی ارتباط بین این دو بیماری نام برده و نتایج مطالعات مختلف انجام شده در این زمینه را بیان کرد.
گفتنی است در پایان این جلسه همانند جلسات گذشته به پاسخ دهی به سوالات دانشحویان شرکت کننده اختصاص یافت.