FA - EN

animal
در راستای افزایش توانمندی دانشجویان در مهارت ها آزمایشگاهی کارگاه تشریح حیوانات در علوم پزشکی وارستگان برگزار شد.

کارگاه علمی آموزش تئوری و عملی تشریح حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 97/09/07 با  تدریس وحید یعقوبی، عضو هیات علمی علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه بیوشیمی وارستگان برگزار شد.

 کارگاه فوق با هدف آموزش مهارت کار با حیوانات آزمایشگاهی و با بررسی و تشریح موش به عنوان پرکاربردترین  حیوان آزمایشگاهی برگزار شد.

از جمله مواردی که در این کارگاه آموزش داده شد:

اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی، نحوه قربانی کردن حیوانات، بررسی اجزا از خارج به داخل، بررسی و تشریح مهمترین اجزا

در ادامه کارگاه فرصتی در اختیار دانشجویان قرار گرفت، تا  با نظارت مدرس کارگاه تمام موارد مطرح شده را به صورت عملی آزمایش نمایند.