FA - EN

session
به گزارش مفدا
وارستگان، مسئولین و اساتید علوم پزشکی وارستگان ضمن حضور در جمع فعالین دانشجویی از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغه های دانشجویان قرار گرفته و با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. مصطفی جهانگیرمعاون دانشجویی فرهنگی علوم پزشکی وارستگان در ابتدای این نشست، ضمن خیر مقدم به دانشجویان فعال فرهنگی، برگزاری این گونه جلسات را موجب هم افزایی دانشجویان و مسئولاندر پیش برد اهداف فرهنگی وارستگان دانست و از کلیه شرکت کنندگان در جلسه دعوت نمود تا نظرات، دغدغه ها و پیشنهادات خود را در خصوص فضای فرهنگی و اجتماعی  مجموعه و فعالیت هایی که در این مرکز انجام می شود  نظیر کارگاه های علمی، پژوهشی و فرهنگی  را مطرح نمایند.
از جمله مهمترین مواردی که توسط دانشجویان مطرح شد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  • توجیه نمودن دانشجویان در خصوص اهمیت شرکت در کارگاه های علمی/فرهنگی
  • توصیه شرکت در کارگاه ها توسط اساتید جهت ترغیب شدن
  • جذاب تر شدن عناوین کارگاه های علمی و فرهنگی
  • ایجاد کانال اطلاع رسانی مخصوص کنگره ها، سمینار ها و همایش ها
  • چاپ نشریه های علمی فرهنگی و در دسترس قرار دادن آنها برای دانشجویان
  • در نظر گرفتن امتیازات مخصوص برای فعالین دانشجویی
  • پیشنهاد برگزاری کارگاه هایی چون رژیم نویسی برای دانشجویان علوم تغذیه، مدیریت زمان و تند خوانی
لازم به یادآوری است این جلسه با حضور 30 نفر از فعالین فرهنگی دانشجویی و کارشناسان گروه های علمی و فرهنگی و اساتید برگزار شد.